Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4504
Title: Sportif amaçlı giysilerin konfor özelliklerinin araştırılması
Other Titles: Investigating the comfort properties of sportswear clothings
Authors: Meriç, Binnaz
Güneşoğlu, Sinem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Giyim konforu
Termofizyolojik konfor
Psikolojik konfor
Fiziksel konfor
Isı ve kütle transferi
Kumaşlarda sıcak-soğuk hissi
Su buharı geçirgenliği
Hava geçirgenliği
Kılcallık
Clothing comfort
Thermophysiological comfort
Psychological comfort
Physical comfort
Heat and mass transfer
Warm-cool feeling
Water vapour permeability
Air permeability
Wicking
Issue Date: 27-Oct-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güneşoğlu, S. (2005). Sportif amaçlı giysilerin konfor özelliklerinin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, spor amaçlı kullanılan örme kumaştan üretilen giysilerin konfor özellikleri araştırılmıştır. Bu amaçla, giyim konforu araştırmalarında en büyük paya sahip olan, kumaşlardaki ısı ve kütle transferi incelenmiştir. Birinci bölümde çalışmanın amacı, ikinci bölümde bu konuyla ilgili teorik ve deneysel çalışmalar anlatılmıştır. Üçüncü bölümde deneysel çalışmada kullanılan materyaller, yöntemler ve ölçme düzenekleri verilmiştir. Dördüncü bölümde yapılan deneysel çalışmanın ölçüm sonuçları tablolar halinde sunulmuştur. Beşinci bölümde deneysel çalışmalar dört grupta incelenerek değerlendirilmiştir. Birinci grupta şu anda tekstil piyasasında çalışılan kumaş tiplerinden geniş bir ürün yelpazesi oluşturularak, konfor parametreleri arasındaki ilişkiler ve eğilimler araştırılmıştır. İkinci grupta kontrollü olarak pamuk ve polyester iplikten üretilen eşofmanlık olarak kullanılan 2-iplik astar örgülü kumaşların ölçümleri istatistiki analize dayandırılarak yorumlanmıştır. Üçüncü grupta lif ve kumaş özelliklerindeki farkın etkisini gözlemlemek amacıyla kontrollü üretilen kumaşların ölçüm sonuçları istatistiki analiz yapılarak incelenmiştir. Son grupta ise kumaşların ve liflerin kolaylıkla ölçülebilen parametrelerini girdi olarak kullanarak, kumaşların termal absorbtivite ve termal iletkenlik değerlerini veren bir program yapay sinir ağı yöntemi kullanarak oluşturulmuştur. Tüm bu yapılan çalışmalar değerlendirilerek sonuçlandırılmış ve öneriler sunulmuştur. Çalışma sonuçları, termofizyolojik konfor algısını belirleyen ısı ve kütle transferi özellikleri üzerinde lif tipi ve kumaş yapısının ayırt edici etkide olduğunu; genel olarak RL örgülü doğal liflerden üretilen kumaşların daha yüksek ısı ve kütle transferi yeteneğine sahip olduğunu ve astar örgülü kumaşlarda ise şardonlama işleminin ısı transferi özelliğini belirleyen temel etken olduğunu göstermiştir.
In this study, comfort properties of knitted sportswear clothings have been investigated. For this purpose, heat and mass transfer properties of the fabrics have been examined, since it is the main part of clothing comfort researches. In the first chapter, aim of the study; in the second chapter, theoretical and empirical researches have been explained. In the third chapter, materials, methods and measuring devices that were used at the study have been submitted. In the fourth chapter, measurement results of the experimental study have been presented. Experimental studies have been evaluated within four groups in the fifth chapter. In the first group, a wide product range from the fabric types, which are used in textile industry at present, have been composed; relations and tendencies between their comfort parameters have been investigated. In the second group, measurement results of 2- yarn fleece knitted sportswear fabrics, which were manufactured by cotton and polyester yarns in controlled conditions, have been evaluated according to statistical analysis. In the third group, statistical analysis of measurements results of fabrics, which were manufactured in controlled conditions to observe the extent effect of change at fibre and fabric properties, have been investigated. In the last group, a program to predict thermal absorbtivity and thermal conductivity, from easily measured parameters of fabrics and yarns by using artificial neural network has been composed. All the results have been evaluated and some advice has been propounded. The results showed that fibre type and fabric construction have significant effect on heat and mass transfer properties, in general RL fabrics from natural fibres have higher heat and mass transfer ability and raising is the primer factor on heat transfer property of fleece fabrics.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4504
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
198626.pdf4.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons