Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4448
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMengüç, Ahmet-
dc.contributor.authorYücel, Gül-
dc.date.accessioned2019-12-27T05:24:12Z-
dc.date.available2019-12-27T05:24:12Z-
dc.date.issued1999-04-09-
dc.identifier.citationYücel, G. (1999). Değişik ekolojilerde fritillaria imperialis Linn. soğanlarının farklı yöntemlerle yetiştirilmesi üzerinde bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4448-
dc.description.abstractBu araştırma 1993-1995 yıllan arasında Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'ne ait iklim odası (20° C) ile kontrolsüz şartlardaki depo ve Uludağ- Osmangazi İlçesi Küçükdeliller Köyü (rakım: 1 100 m.) ve Yalova (rakım:5 m) ekolojik koşullarında gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmayla Fritillaria imperialis Linn. 'in farklı ekolojilerde, değişik yöntemlerle çoğaltılması ve ticari boyun altındaki materyalin bu yörelerdeki gelişme seyrinin saptanması amaçlanmış ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: Fritillaria imperialis Linn. 'in çoğaltılmasında en iyi sonuç Küçükdeliller ekolojisindeki iklim odasız bazal kesim uygulamasından ve aynı ekolojideki iklim odalı dilimleme uygulamasından alınmıştır. Fritillaria imperialis Linn. 'in elekaltı soğan gruplarının farklı ekolojilerdeki büyüme durumu incelendiğinde ise her iki bölgede de yıllar itibarıyla dikilen soğan sayısında bir miktar kayıp ortaya çıkmakla beraber, özellikle Küçükdeliller ekolojisinde soğan ağırlık ve çevre «Içüsünde artışlar tespit edilmiştir. Araştırma sonunda soğan büyütmesiyle ilgili olarak Küçükdeliller ekolojisinin Yalova ekolojisine göre önemli ölçüde iyi sonuç verdiği belirlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this study was to propagate F. imperialis Linn, by different methods in different ecologies and to determine the rate of growth of under-export size bulbs in these localities. The study was carried out in the growth chamber (20 °C, 85-90 % RH) and in an uncontrolled store of Yalova- Atatürk Central Horticultural Research Institute as well as under the ecological conditions of Küçükdeliller village (altitude: 1100 m) belonging to Osmangazi-Bursa and of Yalova (altitude: 5m) between 1993-1995. The results obtained from the study are as follows: In propagation of F.imperialis Linn, the best results were obtained by cross-cutting method following uncontrolled environment store in the Küçükdeliller ecology and by chipping following storage in the growth chamber (20 °C, 85-90 %RH) in the same ecology. When growth of under-export size F. imprerialis Linn, bulbs in different ecologies were examined, in both localities over two years, some planted bulbs were lost. However, it was determined that the surviving bulbs increased in weight and circumference especially in the Küçükdeliller ecology. At the end of the study it was determined that, in terms of bulb growth, the Küçükdeliller ecology yielded better results than those obtained in Yalova.en_US
dc.format.extentVII, 81 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectFritillaria imperialis linntr_TR
dc.subjectBazal kesimtr_TR
dc.subjectDilimlemetr_TR
dc.subjectCross-cuttingen_US
dc.subjectChippingen_US
dc.titleDeğişik ekolojilerde fritillaria imperialis Linn. soğanlarının farklı yöntemlerle yetiştirilmesi üzerinde bir araştırmatr_TR
dc.title.alternativeResearch on the production of fritillaria imperialis Linn. bulbs using different methods various ecological conditionsen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084897.pdf5.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons