Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4436
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorArslanoğlu, Mehmet-
dc.contributor.authorMazreku, Türker-
dc.date.accessioned2019-12-26T12:19:58Z-
dc.date.available2019-12-26T12:19:58Z-
dc.date.issued2017-08-21-
dc.identifier.citationMazreku, T. (2017). Dış ticaretin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: Kosova örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4436-
dc.description.abstractDış ticaret ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki iktisat biliminin doğuşuna kadar uzanmakla birlikte hala tartışılan en önemli konular arasında yer almaktadır. Küreselleşen dünyada artan üretim kapasitesiyle birlikte meydana gelebilecek arz fazlası için yeni pazar ihtiyacının oluşması dış ticaret ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bağımsızlığını 2008 yılında ilan etmiş olan Kosova, 1999 harbinden dolayı negatif dış ticaret dengesi ile karşı karşıya kalmıştır. Ardından siyasi istikrarsızlığın devam etmesi bunun diğer bir nedeni olarak görülmektedir. Son zamanlarda ülke ekonomisi toparlanmış olsa da halen arzu edilen seviyeye ulaşamamıştır. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada ilk olarak Kosova ekonomisi genel hatlarıyla ele alınıp, devamında Kosova dış ticaretindeki eğilimler, ilgili kurumların yayınladığı çeşitli istatistiki veriler aracılığıyla, ülkenin ihracat ve ithalatının gelişim eğilimleri ve ticaret dengesi, dış ticaret faaliyetleri önündeki engeller ve özellikle mal ve hizmet ihracatında yaşanan sorunlar incelenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında Kosova ekonomik büyümesi, büyümenin kaynakları, büyüme önündeki engeller ve ülke ekonomisine dair büyüme tahminleri yer almaktadır. Çalışmanın asıl amacını oluşturan son bölümde ise Kosova'da dış ticaret bileşenlerinden olan ihracat ve ithalatın ekonomik büyüme üzerinde etkili olup olmadığı ekonometrik model kapsamında analiz edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe relationship between foreign trade and economic growth dates back to the birth of the Science of Economic, although they are among the most important issues that are still being debated. The increasing production capacity along with excess supply that could occur in a globalizing world need for the establishment of market has led to the emergence of the relationship between foreign trade and economic growth. Kosovo, which declared its independence in 2008, faced a negative trade balance due to the 1999 war and the continuation of political instability is seen as another reason. The country's economy has recently recovered, though it still has not reached the desired level. In this study we have carried out firstly the general outline of the Kosovo economy proceeded by trends in the foreign trade of Kosovo, through various statistical data published by relevant institutions, trend of development in export and import and trade balance of the country, barriers to foreign trade activities and especially the problems experienced in the export of goods and services have been examined. The second phase of the study includes economic growth in Kosovo, sources of growth, obstacles to growth and forecasts growth of the country's economy. In the last article, which is the main objective of the study, is analyzed within the econometric model whether the components of foreign trade which is exports and imports have an effect on economic growth or not.en_US
dc.format.extentXII, 126 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKosovatr_TR
dc.subjectİhracattr_TR
dc.subjectİthalattr_TR
dc.subjectGSYHtr_TR
dc.subjectZaman serisi analizitr_TR
dc.subjectKosovoen_US
dc.subjectExporten_US
dc.subjectImporten_US
dc.subjectGDPen_US
dc.subjectTime series analysisen_US
dc.titleDış ticaretin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: Kosova örneğitr_TR
dc.title.alternativeThe effect of foreign trade on economic growth: The case of Kosovoen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487340.pdf2.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons