Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4419
Title: Aile şirketlerinin kurumsallaşma süreci ve bir uygulama örneği
Other Titles: Institutionalization process of family businesses and a related research
Authors: Tüz, Melek
Sungurtekin, Pınar
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Aile şirketleri
Kurumsallaşma
Aile şirketlerinde kurumsallaşma
Family business
Institutionalization
Institution
Issue Date: 6-May-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sungurtekin, P. (2008). Aile şirketlerinin kurumsallaşma süreci ve bir uygulama örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Aile işletmeleri, dünya ekonomisinde diğer işletmelere kıyasla çok daha büyük bir paya sahiptir. Aile işletmelerinin önemi, her geçen gün artmaktadır. Aynı zamanda ülkemizde de ülke ekonomisinde en önemli paya sahip işletmeler aile işletmeleridir. Bilindiği gibi iş dünyasında çalışma koşulları ve ekonomik şartlar sürekli değişmekte ve değişen çevre koşullarına adapte olabilen ve kendini yenileyebilen işletmeler ayakta kalmayı başarabilmektedir. Ayrıca günümüz yönetim ve işletmecilik anlayışında patron ya da lider merkezli bir yönetim anlayışının geçerliliğini yitirdiğini söyleyebiliriz. Bu koşullar altında, aile işletmelerinin varlığını sağlıklı bir biçimde sürdürebilmesi için günümüz koşullarına ayak uydurması gerekmektedir. Bunun yolu da kurumsallaşmadan geçmektedir. Aile şirketlerinin kurumsallaşması, şirketi ilgilendiren her konuda birtakım kurallar ve standartların hakim olması, şirketin eksikliğini hissettiği konularda dışarıdan yardım alması, profesyonellerle çalışılması gibi bir takım öğeleri içermektedir. Aile şirketlerinin kurumsallaşmasında önemli olan nokta, şirketin kurumsallaşma faaliyetlerinin zamanlamasıdır. Zira, geç kalınmış kurumsallaşma faaliyetlerinin şirkete çok fazla bir fayda sağlayabileceği düşünülemez. Dolayısıyla aile işletmeleri, kurumsallaşma çalışmalarına büyüme trendine girmeden başlamalıdır, böylece şirket kurumsallaşmayı hazmederek büyür ve mevcudiyetini sürdürür.Yapılan çalışmanın ilk bölümünde aile işletmeleri ve kurumsallaşma kavramları açıklanmış olup, ikinci bölümde ise aile şirketlerinin kurumsallaşma süreci hakkında bilgiler verilmiştir. Son bölümde ise kurumsallaşma aşamasında olan iki farklı aile şirketi ile görüşme tekniği ile yapılan uygulamaya yer verilmiştir.
Family businesses have a greater portion in world economy in comparison with the other forms of businesses; this is also the case for our national economy. As it is known, working and economic conditions are continuously changing in the world of business and the businesses which succeed to survive are the ones which are able to adapt to those changing conditions and which are able to renovate themselves. Moreover; today it is convenient to claim that employer or leader oriented management understanding is no longer valid. Under these circumstances, family businesses have to keep up with the present day conditions and the way to this passes through institutionalization. Institutionalization of family businesses implies supremacy of norms and standards in every matter of business concern, acceptance of counsel from outside when needed and working with professionals as well. The crucial point in the institutionalization of family businesses is the timing of the process itself. This is because of the fact that belated institutionalisation activities cannot provide much benefit to the business. For this reason, family businesses must launch their institutionalization activities before they go into the development trend, thereby business grows by assimilating its institutionalization process and survives. In the first chapter of this study, the consepts of family business and institutionalization are explained and in the second; information about the institutionalization process of family businesses. In the last chapter, there is a practice which is carried out by the interview technique with two different family businesses which are on their institutionalizatin stage
URI: http://hdl.handle.net/11452/4419
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
220965.pdf1.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons