Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4397
Başlık: Peptik ülserli hastaların MMMPI profil özellikleri
Diğer Başlıklar: MMMPI profile characteristics of patients with peptic ulcer
Yazarlar: Taneli, Suna
Kireççi, Yalçın
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kişilik testleri
Minnesota çok yönlü kişilik testi
Peptik ülser
Psikosomatik tıp
Personality tests
Minnesota multiphasic personality inventory
Peptic ulcer
Psychosomatic medicine
Yayın Tarihi: 1986
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kireççi, Y. (1986). Peptik ülserli hastaların MMMPI profil özellikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Peptik ülserli hastaların psikosomatik yönden incelenmesinin bir bölümünü oluşturan bu çalışma ile; çok faktörlü psikosomatik bir hastalık olan, peptik ülserin etiyolojisindeki kişilik özellikleri, MMPI testi ile incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, 31 peptik ülser hastasından elde edilen ortalama MMPI profili ile, 43 sağlıklı kontrol grubundan elde edilen ortalama profil karşılaştırılarak, bu konuda bir norm değerinin saptanması amaçlanmıştır. Hasta grubunda % 48 oranında patolojik profil elde edilirken, bu oran kontrol grubunda %10 olarak bulunmuştur . Hs, D, Hy, Pt, Sc ve Si alt testlerinin, hasta ve kontrol grubu kadınları birbirinden anlamlı derecede ayıran alt testler olduğu görülmüştür (P < .001) . Hasta ve kontrol grubu erkekleri birbirinden anlamlı derecede ayıran alt testlerin; K, Hs, D, Pt ve Si alt testleri olduğu saptanmıştır (P < .05). Hasta kadınların MMPI kod tipi olarak 1—2—5—7 kod tipi saptanmıştır. Hasta erkeklerin kod tipi ise, 1—2—3 olup, nörotik hasta kod tipine uygunluk göstermiştir. Kontrol grubundaki erkek ve kadınların ortalama PMPI profillerinin, normal sınırlarda olduğu saptanmıştır. Hasta grubu, genel olarak ele alındığında, patolojik yükselmelerin 60-70 değeri arasında yer aldığı görülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4397
Koleksiyonlarda Görünür:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
000189.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.36 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons