Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4396
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTaneli, Suna-
dc.contributor.authorErgun, Şebnem-
dc.date.accessioned2019-12-26T10:10:49Z-
dc.date.available2019-12-26T10:10:49Z-
dc.date.issued1986-
dc.identifier.citationErgun, Ş. (1986). Peptik ülserli hastaların porschach kişilik test ile incelenmesi ve kontrol grubu ile karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4396-
dc.description.abstractBu çalışmada, günümüzde en sık kullanılan projektif testler den olan Rorschach kişilik testi kullanılarak, peptik ülserli bir grup hastanın kişilik özellikleri saptanmaya çalışılmış ve elde edilen sonuçlar kontrol grubunun : sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Bu amaçla, 48 hasta ve 50 sağlıklı denekten oluşan iki grup ele alınmıştır.Hasta grubu, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi' nin Dâhiliye, Cerrahi, Psikiyatri, Radyoloji ve Acil Polikliniklerine başvuran hastalardan oluşmuştur. Kontrol grubu ise, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde klinikler dışında çalışan ve hastayla doğrudan ilişkisi olmayan sağlıklı büro personeli arasından rastgele örneklemle seçilmiştir. Hasta grubundaki bir denek hariç, çalışma ya alınan tüm deneklere Rorschach kişilik testi uygulanmıştır. Sonuçların değerlendirilmesinde, t- testi ve ki -kare testi kullanılmış tır. Rorschach kişilik testi sonuçlarına göre, hasta grubunun %97.37' sinin nörotik özelliklere sahip olduğu saptanmıştır. Kadın deneklerde seksüel problem, erkek deneklerde ise hipokondriak özellik, depresif özellik ve introvert-pasif yapı anlamlı farklılık gösteren özellikler olmuştur. Sonuçlar, literatür ile uygunluk göstermektedir.tr_TR
dc.format.extent52 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKişilik testleritr_TR
dc.subjectPeptik ülsertr_TR
dc.subjectPsikosomatik tıptr_TR
dc.subjectPersonality testsen_US
dc.subjectPeptic ulceren_US
dc.subjectPsychosomatic medicineen_US
dc.titlePeptik ülserli hastaların porschach kişilik test ile incelenmesi ve kontrol grubu ile karşılaştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of peptic ulcer patients with porschach personality test and comparison with control groupen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000190.pdf
  Until 2099-12-31
1.79 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons