Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4299
Title: Yabancılara Türkçe öğretiminde bağlaçlar
Other Titles: Conjuctions in Turkish teaching to foreigners
Authors: Şahin, Hatice
Ganbarli, Agil
Uludağ Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
Keywords: Bağlaçlar
Yabancılara Türkçe öğretimi
Dil öğretimi
Öğretim yöntemleri
Conjunctions
Turkish teaching to foreigners
Language learning
Teaching methods
Issue Date: 13-Sep-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ganbarli, A. (2017). Yabancılara Türkçe öğretiminde bağlaçlar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada; bağlaçların yabancılara Türkçe öğretimindeki yeri ve önemini anlatabilmek, bağlaçların yabancı dil olarak Türkçe öğretim kitaplarındaki kullanımını tespit etmek ve bu kitaplar dışındaki bağlaçların öğretimi hakkında yöntem bilgisi oluşturmak amaçlanmaktadır. İlk bölümde Yabancılara Türkçe Öğretiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi verilmekle başlanıp bunun yanı sıra yabancı öğrencilere Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlar, Yabancılara Türkçe Öğretiminin önemi ve Yabancılara Türkçe Öğretimine getirilen öneriler ele alınacaktır. Ayrıca çeşitli TÖMER'ler (Türkçe Öğretim Merkezleri) ve bu merkezlerde yayınlanan kitaplar hakkında da bilgi verilecektir. İkinci Bölümde kısa olarak Sözcük Türleri ele alınacaktır. Bu bölümde en önemli konu olan Bağlaçlar ve onun Türkçedeki öneminden bahsedilecektir. Burada bağlaçlar ve özellikleri geniş bir biçimde incelenecektir. Son bölümde ise bağlaçların TÖMER kitaplarındaki kullanımı, bu kitaplarda kullanılmayan bağlaçların yabancılara Türkçe öğretirken nasıl verilmesi gerektiği vurgulanacaktır. Ayrıca Türkiye'de eğitim göre yabancı öğrencilere anket yapılacaktır. Ve bu anket sonuçları ve değerlendirme de çalışmaya ek olarak sunulacaktır.
This research aims to explain the role and importance of conjunctions in teaching Turkish to foreigners, describe usage of conjunctions in Turkish teaching books as foreign language and create method knowledge about teaching of conjunctions which are not included in abovementioned books. In the first section, we will start with giving information about historical development of teaching of Turkish to foreigners in addition to that some problems that faced while teaching of Turkish to foreigners, importance of teaching of Turkish to foreigners and recommendations also will be mentioned. We will also provide information about various Turkish teaching centers and books that published in these centers. In the second section, we will shortly talk about kinds of dictionaries. In this part we will mention the most important topic, conjunctions, and importance of this in Turkish language. We will analyze conjunctions and their features in a broad format. In the last section, we will mention usage of conjunctions in Turkish Education Center (tr. TÖMER) books and how to teach conjunctions, which are not included in these books, to foreigners. We will conduct survey related to education in Turkey with foreign students. The results of survey and evaluation also will be presented as an addition to research.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4299
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
491263.pdf2.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons