Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4295
Title: Rusya Federasyonu'nda İslam Hukuku alanında yapılan akademik çalışmalar
Other Titles: The academic works done in Russian Federation, in the field of Islamic Jurisprudence
Authors: Kaya, Ali
Botashev, Alim
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: İslam hukuku
Tezler
Makaleler
Sempozyum bildirisi
İslamic law
Theses
Articles
Symposium communigues
Issue Date: 11-Aug-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Botashev, A. (2017). Rusya Federasyonu'nda İslam Hukuku alanında yapılan akademik çalışmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Rusya Federasyonu'nda İslam Hukuku Alanında Yapılan Akademik Çalışmalar Rusya Federasyonu milyonlarca Müslümanın yaşadığı bir ülkedir. Dolaysıyla sosyolojik ve entelektüel saiklerle Müslüman ve oryantalist akademisyen ve araştırmacılar İslam ve hukuku ile ilgili birçok çalışma yapmışlardır. Bu çalışmamızda, İslam Hukuku ile ilgili akademik tezler, makaleler ve sempozyum bildirilerinden oluşan bilimsel çalışmaları tespit etmeye çalıştık. Bizzat kendilerine ulaşabildiklerimizi kısaca tanıtarak içerikleri, özellikleri, türleri vb. açılardan tanıtmaya çalıştık. Yalnız bilgilerine ulaşabildiklerimizi, çalışmanın ismi, müellifi, yayınlandığı dergi ile yayım yer ve tarihi gibi bibliyografik bilgi vermekle yetindik. Araştırmamızda ulaştığımız sonuçlardan biri şu ki, İslam Hukukunun değişik konularında olmak üzere çok sayıda bilimsel çalışma yapılmıştır. Bunların çoğunluğu üniversiteler bünyesinde olmak üzeretoplam 31 adet tez, 220 makale ve 24 sempozyum bildiresinden ibarettir.
The Academic Works Done in Russian Federation, in the field of Islamic Jurisprudence. Russian Federation is homeland for millions of Muslims. Because of the social and intellectual motives Muslim and orientalist academicians and researchers have done several works concerning Islam and Jurisprudence. Through this work we have tried to determine the academic works consisting theses, articles and Symposium communiques about Islamic Jurisprudence. We tried to introduce all the works to which we had personally access, according to their contents, properties, genres etc. We gave information about the Name, author, publishing journal, place and date of the publication of just those works to whom we had access. Through our research one of the conclusions we have come up with is that, several academic works has been done on different topics of Islamic Jurisprudence. In which most of the works are organized by universities, consisting 31 theses, 219 articles, 24 Symposium Communiques.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4295
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
481469.pdf2.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons