Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4201
Title: Ratların trichinella spiralis enfeksiyonlarına immünomodülatör maddelerin etkileri
Other Titles: Effects of immunomodulators to trichinella spiralis infections of rats
Authors: Tınar, Recep
Oral, H. Barbaros
Muz, Mustafa Necati
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Parazitoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Trichinella spiralis
Rat
Antiparaziter immünomodülasyon
Kapsaisin
Propolis
Beta-glukan
Antiparasitic immunomodulation
Capsaicin
Beta-glucan
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Muz, M. N. (2007). Ratların trichinella spiralis enfeksiyonlarına immünomodülatör maddelerin etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada bazı immünomodülatör maddelerin ratlarda Trichinella spiralis enfeksiyonuna etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada deney hayvanı olarak 42 adet 21 günlük dişi Wistar albino rat (Rattus rattus) kullanılmış, bunlar yedişerli altı gruba ayrılmıştır. Araştırma iki safhadan oluşmuştur. Araştırmanın birinci safhasında, ratlara 14 gün süre ile immünomodülatör maddeler uygulanmıştır. 1.Gruptakilere: 0,5 mg/kg dozda kapsaisin deri altı yolla, 2. Gruptakilere: 10 mg/kg dozda propolis ağız yoluyla, 3.Gruptakilere: 1 mg/kg dozda beta glukan ağız yoluyla 4.Gruptakilere: Bu grup, kapsaisin solüsyonunda bulunan sıvıların etkisini ortaya koymak için oluşturulmuştur. Toplam 5 ml solüsyonun %10’nunu tween-80 (taşıyıcı madde), %10’nunu %95’lik etil alkol (çözücü madde) ve %80’nini fizyolojik tuzlu su (hacim sağlayıcı madde) oluşturmuştur. Bu solüsyon, ratlara 5 ml dozda derialtı yolla uygulanmıştır. Araştırmanın ikinci safhasında 35 günlük olan ratlar, yüzer adet Trichinella spiralis larvası içeren kas parçacıkları yedirilerek enfekte edilmiş, altıncı grup enfekte edilmeksizin kontrol olarak tutulmuştur. Ratların nekropsisi enfeksiyondan yedi hafta sonra yapılarak, dil ile diyafram kasları, trişinoskopi ve sindirim tekniği ile mukayeseli olarak incelenmiştir. Sayımda, deneme gruplarındaki her bir ratın dil ve diyafram kaslarından 0.5’er gram alınarak yapılan trişinoskopinin ardından sindirim metodu uygulanmıştır. Kullanılan her bir immünomodülatör maddenin Trichinella spiralis larvalarına olan etkisinin farklı düzeylerde olduğu tespit edilmiş, en önemlisi kapsaisin bulunmuş bunu propolis ve beta glukan izlemiştir.
In this study it was aimed to evaluate the effect of some immunomodulators to the Trichinella spiralis infection of rats. Fourty two females inbred wistar albino rats at the age of 21 days were used at the beginning of experiment. Experimental animals were divided into six groups of seven rats in each. Experiment was composed of two phases. Immunomodulators were inoculated to the rats for 14 days at the first phase. • 1.group; inoculated capsaicin 0.5 mg / kg dose, sub cutan (sc), • 2.group; inoculated propolis 10 mg / kg dose, per os, • 3.group; inoculated beta glucan 1 mg / kg dose, per os, • 4.group; inoculated the solution as capsaicine control, 5 ml end volume by the ratios of %10 tween 80, %10 in %95 ethanol, %10 serum physiologic, s.c. At the second phase of the study, 35 days old rats were infected by using infected muscles of which each piece contains 100 Trichinella spiralis larvae, and the other group was Trichinella free (mock infected) control group. Rats were necropsied after 7 weeks following the infection. After each necropsy, numbers of muscle larvae per gram (lpg) of muscle tissues from tongue and diaphragm of each rat were counted by trichinoscopy and then by digestion method. Our data demonstrated that immunomodulators have distincts effects on Trichinella spiralis muscle larvae. The preventive effect of capsaicin on larval development was most significant, followed by propolis and β-glucan, respectively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4201
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
195319.pdf1.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons