Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4035
Title: Yüksek performanslı liflerden üretilen örme (braiding) yapılı yumuşak salmastraların performans ölçümü için düzenek tasarımı, imali ve performans iyileştirilmesi
Other Titles: Design and manufacture of test equipment for performance measurement of soft packings which made from high performance fibres by method of braiding and intensify their performances
Authors: Ulcay, Yusuf
Karahan, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Yumuşak salmastra
Yüksek performanslı lifler
Braiding
Sızdırmazlık
Soft packing
High performance fibers
Braiding
Leakage
Issue Date: 16-Mar-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karahan, M. (1999). Yüksek performanslı liflerden üretilen örme (braiding) yapılı yumuşak salmastraların performans ölçümü için düzenek tasarımı, imali ve performans iyileştirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yumuşak salmastralar, dinamik ve statik ekipmanlarda sızdırmazlığın sağlanması için kullanılmaktadırlar. Yumuşak salmastraların kullanım performansı, salmastra üretiminde kullanılan lif tipine, yağlayıcı madde ve diğer yardımcı maddelerin tipine ve oranlarına bağlı olarak değişebilir. Ayrıca çalışma şartlarına uygun salmastranın seçimi de kullanım performansı üzerinde etkilidir. Bu çalışmada, yumuşak salmastraların çeşitli çalışma ortamlarındaki kullanım performanslarının tayin edilmesi için bir test cihazı yapılmıştır. Bu cihaz kullanılarak yüksek performanslı liflerden üretilmiş yumuşak salmastraların, kullanım performansları test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar istatistiki olarak analiz edilerek optimizaşyon yapılmıştır. Salmastra özelliklerinin iyileştirilmesi için öneriler sunulmuştur.
Soft packings are used to stop leakage in dynamic and static equipments. Usage performance of soft packings are dependent on fiber types which are used in the production of soft packings, type of and quantity materials and other additivies and changes with them. In addition, chosing of appropriate packings for working conditions is affective on usage performances. In this study, test equipment was designed and manufactured to determine usage performances of soft packings for various working conditions. The usage performance of soft packings which were manufactured from high performance fibers were tested by using the test equipment. The results which were obtained from the tests were statistically analyzed and then optimization performed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4035
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084859.pdf
  Until 2099-12-31
9 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons