Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4006
Title: Spontan asit enfeksiyonu tanısında idrar ayıraç şeritlerinin tanısal değeri
Other Titles: Diagnostic value of a urine strip test in spontaneous ascites infections
Authors: Dolar, Enver
Torun, Serkan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Gastroenteroloji Bilim Dalı.
Keywords: Spontan asit enfeksiyonu
İdrar ayıraç şeriti
Lökosit esteraz
Nitrit
Spontaneus ascites infection
Urine reagent strips
Leucocyte esterase
Nitrite
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Torun, S. (2006). Spontan asit enfeksiyonu tanısında idrar ayıraç şeritlerinin tanısal değeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Sirozlu hastalarda, spontan asit enfeksiyonlarının hızlı ve doğru tanısı zamanında tedavi için zorunlu ve hayat kurtarıcıdır. Bu çalışmanın amacı spontan asit enfeksiyonunun hızlı, yatak başı tanısının konmasında idrar ayıraç şeritlerinin kullanışlılığını ve tanı değerini araştırmaktır. Çalışmaya nisan 2005 ile temmuz 2006 tarihleri arasında toplam 63 ardışık sirotik hasta (38 bay, 25 bayan) dahil edildi. Tüm asit sıvıları idrar stripi ile değerlendirildi ve asit sıvısı hücre kültürü ve hücre sayımı ile karsılaştırıldı. Asit enfeksiyonu, asit sıvısında nötrofil sayısının ≥ 250/mm3 olması olarak tanımlandı. Spontan asit enfeksiyonu 63 örneğin 15’inde tespit edildi. Eğer strip pozitifliği lökosit esteraz 2+ ve üstü kabul edilirse yöntemin sensitivitesi, spesifitesi, Pozitif prediktif değeri ve Negatif prediktif değeri sırasıyla % 93, %100, %100 ve %98 idi, nitrit için ise sensitivite, spesifite, Pozitif prediktif değer ve Negatif prediktif değeri sırasıyla %13, %93, %40, %77 idi. Nitrit ve lökosit esteraz pozitifliğinin birlikte değerlendirilmesinin ek tanısal faydası saptanmadı. Sonuç olarak asitli sirotik hastalarda spontan asit enfeksiyonun hızlı ve doğru tanısı için idrar stripleri faydalı olabilir. Test her yerde hasta yatağı başucunda uygulanabilir ve sonuçlar hızlı ve ucuz şekilde elde edilebilir. Ayrıca ayaktan büyük volümlü parasentez yapılan hastaların taranmasında da kullanışlı olabilir.
Rapid and accurate diagnosis of spontaneous ascites infection (SAI) is mandatory for timely treatment and life savior in cirrhotic patients. The purpose of this study was to investigate the usefulness of urine strips, for the rapid bedside diagnosis of spontaneous ascites infections. Between April 2005 and June 2006, 63 consecutive cirrhotic patients (38 male, 25 female) with ascites were included in our study. All ascitic fluid was analyzed with the urine strips, and compared with the cell count with differential and ascitic fluid culture. Ascites infections was defined as an ascitic polymorphonuclear cell count ≥ 250/mm3. Spontaneus ascites infection was diagnosed in 15 of the 63 samples. If we considered the positive Leucocyte esterase result of 2 or more, the sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), and negative predictive value (NPV) were respectively %93, %100, %100, %98. For nitrit, the sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), and negative predictive value (NPV) were respectively, %13, %93, %40, %77. To realize the value of nitrite and leucocyte esterase together, is not fixed addition benefit diagnosis. In conclusion, urine strip test might be useful for rapid and accurate diagnosis of spontaneus ascites infection in cirrhotic patients with ascites. It can be used everywhere at the patient’s bedside and is rapid, and inexpensive. In addition may be useful as a screening test in patients on large-volume paracentesis.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4006
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
193669.pdf247.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons