Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3974
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYavuz, Nurettin-
dc.date.accessioned2019-12-23T10:12:13Z-
dc.date.available2019-12-23T10:12:13Z-
dc.date.issued1987-
dc.identifier.citationYavuz, N. (1987). Gaz atomizasyon yöntemi ile hızlı katılaştırılmış kalay - %15 kurşun tozu üretiminin deneysel ve matematik modellemesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3974-
dc.description.abstractBu çalışmada gaz atomizasyonu yöntemiyle metal tozları üretimine etki eden temel parametreler ve bu parametrelerin elde edilen toz özelliklerine etkileri incelenmiştir. Gaz atomizasyonunun matematik modelleme çalışmaları esas alınarak bir gaz atomizörü konstrüksiyon ve imalatı gerçekleşti rilmiş ve atomizasyon parametrelerinin (metal parçalama gaz hızı, metal jet hızı ve aşırı ısıtma) değiştirilmesiyle, seçilen bir alaşımın (Sn-%15 Pb ) hızlı katılaştırılmış tozları üretilmiştir. Seçilen atomizasyon parametrelerine bağlı olarak elde edilen toz özellikleri incelenmiştir. Ayrıca üretilen tozlardan sabit basınçta çekme numuneleri preslenerek belirli şartlarda (basınç, sıcaklık ve zaman sabit) elde edilen sinter metal numunelerin mekanik ve elektriksel özelliklerinin toz üretim şartlarına ve elde edilen toz özelliklerine bağımlılığı izlenmiştir. Bulunan bu sonuçlar ayrıca konvensiyonel yön temlerle elde edilen tozların karakteristikleri ve sinter mamulleri sonuç özellikleri bakımından mukayese edilmiş ve hız- (lı katılaştırılarak elde edilen atomize tozların sinter malzeme özelliklerini olumlu yönde etkiledikleri görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, main parameters effecting on pro duction of metal po ders by the method of gas atomization and the effect of obtained po der properties of the parameters are examined. As taking base studies of mathematical modelling on gas atomization, construction of gas atomizor is done and changing parameters of atomization including gas velocity of metal crushing, velocity, gas velocity and superheating of metal jet, rapid solidification po ders oh selected alloy (Sn-%15 Pb) has been produced. Depending on s-elected atomization parameters, obtained po der specifications have been examined. Furthermore, hile tensile specimen of produced po ders at constand pressure is compressed, at constant conditions (pressure, temparature and time) mechanical and electrical properties of specimens obta ined sinter metal is observed dependency of po der production conditions and achieved po der properties. These results have been compared ith the po der characteristics obtained ith the conventional methods and result properties of sinter manufactures and it is observed that achieved atomize po ders by rapid solidification have affected positively on sinter material properties.en_US
dc.format.extent117 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectGaz atomizasyonutr_TR
dc.subjectHızlı katılaştırmatr_TR
dc.subjectKalaytr_TR
dc.subjectKurşuntr_TR
dc.subjectGas atomizationen_US
dc.subjectRapid solidificationen_US
dc.subjectTinen_US
dc.subjectLeaden_US
dc.titleGaz atomizasyon yöntemi ile hızlı katılaştırılmış kalay - %15 kurşun tozu üretiminin deneysel ve matematik modellemesitr_TR
dc.title.alternativeExperimental and mathematical modeling of rapid solidified tin - 15% lead powder production by gas atomizationen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000140.pdf
  Until 2099-12-31
11.23 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons