Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3753
Title: Kısıntılı sulanan patatesin su-verim ilişkisi
Other Titles: Water-yield relationships in deficit irrigated potato
Authors: Korukçu, Abdurrahim
Ayas, Serhat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı.
Keywords: Kısıntılı sulama
Su-verim ilişkisi
Patateste damla sulama yöntemi
Deficit irrigation
Water-yield relationship
Drip irrigation method in potato
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ayas, S. (2007). Kısıntılı sulanan patatesin su-verim ilişkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, patates bitkisinin su-verim iliskilerinin belirlenmesi amacıyla, Bursa ve yöresinde yetiştirilen Hermes patates çeşidinin farklı gelişme dönemlerinde uygulanan su kısıntılarının verim ve kalite parametreleri üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, Bursa ili Yenişehir ilçesinde 2004 ve 2005 yıllarında Hermes patates çeşidine ilişkin tarla denemesi kurulmuş, patates bitkisinin 4 farklı gelişme döneminde (vejetatif gelişme, yumru oluşumu, yumru gelişimi ve olgunlaşma) su kısıntısının olması (toprak nem düzeyinin tarla kapasitesine getirilmesi için gerekli olan suyun % 50'si uygulanmış) ve olmaması (toprak nem düzeyinin tarla kapasitesine getirilmesi için gerekli olan suyun % 100'ü uygulanmış) koşullarında 16 farklı sulama konusu oluşturularak, elde edilen verim ve kalite parametreleri değerlendirilmiştir. Patateste kısıntılı düzeyde uygulanan su miktarının, bitkinin yumru gelişimi ve yumru oluşumu dönemlerinde en yüksek, olgunlaşma döneminde ise en az verim ve kalite kayıplarına yol açtığı sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, araştırmada değerlendirilen; dekara yumru verimi, ortalama yumru çapı, teksel yumru ağırlığı, ortalama yumru boyu, yumru kuru madde oranı, yumru nişasta oranı, bitki basına yumru adedi, bitki basına anasap adedi, pazarlanabilir yumru oranı, bitki çıkış (sürgün) oranı, yumru kabuk oranı, bitkinin dört farklı gelişme dönemi sonunda ölçülen bitki boyları üzerinde kısıntılı sulamanın önemli etkisinin olduğu söylenebilir.
In this study, to be able to define relationship between water and yield and quality parameters of potato type called Hermes which is grown up in Bursa conditions, a research was planned to determine the effects of water deficits applied at different growth stages. Fort his purpose, in 2004-2005 a field experiment had been settled in Yenisehir-Bursa, searching for 4 different grow up periods (vegetative growth, tuber formation, tuber bulking, ripening) and under water conditions which are deficiences water (which is applied as 50% to get field capacity) and full water (which is applied as 100% to get field capacity) that had been settled in 16 different deficit irrigation. Yield and quality parameters obtained under these conditions were evaluated. It was concluded that deficit irrigation of potato leaded to the highest yield and quality losses at tuber bulking and tuber formation stages and the lowest losses at the ripening stage. As a result, It's possible to say deficit irrigation had significant effects on the parameters of tuber yield per decare, mean tuber diameter, individual tuber weight, mean tuber size, tuber dry matter ratio, tuber starch ratio, number of tuber per plant, number of stem per plant, marketable tuber ratio, establishment ratio, tuber peel ratio plant heights measured at the end of 4 different developmented stages.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3753
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202359.pdf3.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons