Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3696
Title: Bursa ilinde depolanmış ürünlerde zararlı lepidopter türlerinin saptanması ve önemli olanların populasyon dalgalanmaları üzerinde araştırmalar
Other Titles: Determination of lepidoptera species and on the population fluctuations of important ones in stored products in Bursa province
Authors: Kovancı, Bahattin
Coşkuncu, Kıymet Senan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı.
Keywords: Depolanmış ürün böcekleri
Lepidopter türleri
Tespit
Popülasyon dalgalanması
Bursa
Stored product insects
Lepidoptera species
Determination
Population fluctuations
Issue Date: 9-Feb-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Coşkuncu, K. S. (2004). Bursa ilinde depolanmış ürünlerde zararlı lepidopter türlerinin saptanması ve önemli olanların populasyon dalgalanmaları üzerinde araştırmalar. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma 2000-2002 yıllarında Bursa ilinde depolanmış ürünlerde zararlı Lepidopter türlerinin belirlenmesi ve ekonomik önemi olan türlerin popülasyon dalgalanmalarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Faunistik çalışmalar ve popülasyon dalgalanması çalışmalarında gözle kontrol, örnek alma yöntemleri ve cinsel çekici tuzaklar kullanılmış ve sayımlar haftada bir kez yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonunda, depolanmış ürünlerde ekonomik öneme sahip zararlıların un fabrikalarında, Ephestia kuehniella Zell., Plodia interpunctella Hübn., tütün depolarında ise Ephestia elutella (Hübn.) olduğu saptanmıştır. E. kuehniella 'nın Bursa ili un fabrikalarında belirgin 2-4 uçuşunun bulunduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, E. elutella 'nın Osmangazi ilçesi tütün depolarında 2-3, Mudanya ilçesi tütün depolarında ise 3-4 uçuşunun bulunduğu belirlenmiştir. Bundan başka, Pyralis farinalis L., Sitotroga cerealella Oliv., Cadra figulilella Greg., Cadra calidella Gn. ve Ectomyelois ceratonia Zell. da önemli zararlılardır. Ayrıca, Pyralidae familyası larvalarının endoparazitoiti olan Venturia canescens Grav. (Hymenoptera: Ichneumonidae) un fabrikalarında tespit edilmiştir. Feromon tuzaklar zararlıların çıkış zamanları ve depoda yoğun oldukları bölümlerin belirlenmesinde etkin olmuş ve böylece doğru zamanda daha az ilaçlama ile zararlıların mücadelesine yardımcı olabileceği belirlenmiştir.
This study was carried out to determine Lepidoptera species ocurring in stored products in Bursa during 2000-2002 and to investigate the population fluctuations of major pests. In the faunistic studies and population fluctuation studies, visual control, sampling methods and sexual pheromone traps were used and counting was performed weekly. As a result of these studies, it was determined that the most important economic pests were Ephestia kuehnielia Zell., Plodia interpunctella Hübn. in the flour mills and Ephestia elutella (Hübn.) in stored tobacco. E. kuehnielia showed 2-4 distinct flight peaks in flour mills. However, E. elutella had 2-3 in tobacco storage houses in Osmangazi, whereas 3-4 peak flights were observed in Mudanya. Additionally, Pyralis farinalis L., Sitotroga cerealella Oliv., Cadra flgulilella Greg., Cadra calidella Gn. and Ectomyelois ceratonia Zell. were also important pests to stored products in Bursa. Venturia canescens Grav. (Hymenoptera:Ichneumonidae), endoparasitoid of Pyralid larvae, was also found in flour mills. Pheromone traps were effective in determining the adult emergence and pest densities in storage houses and thus they could be an important aid in appropriate timing of insecticide applications, which could result in fewer applications of insecticide for managing stored product pests.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3696
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154070.pdf
  Until 2099-12-31
17.69 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons