Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3527
Title: Rize ili kivi bahçelerinde görülen kabuklubitler ve koşniller (Hemiptera: Coccoidea)
Other Titles: Scale insects (Hemiptera: Coccoidea) occurring in the kiwifruit areas of Rize province, Turkey
Authors: Ülgentürk, Selma
Ayhan, Bikem
Karakaya, Aziz
Keywords: Kivi
Rize
Hemiberlesi rapax
Pseudaulacaspis pentagona
Coccus hesperidum
Ceroplastes sinensis
Kiwifruit
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ülgentürk, S. vd. (2009). "Rize ili kivi bahçelerinde görülen kabuklubitler ve koşniller (Hemiptera: Coccoidea)". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(1), 55-60.
Abstract: Önemli kivi üretim alanlarından Rize ili ve ilçelerinde 2008 yılında yapılan araştırmada kivi bahçelerinde Hemiberlesia rapax (Comstock), Ceroplastes sinensis Del Guercio, Coccus hesperidum L. ve Pseudaulacaspis pentagona Targioni Tozzeti tespit edilmiş, bunlardan H. rapax ve P. pentagona yaygın bulunmuştur. Bu türlerin kivi için potansiyel iki önemli zararlı olacağı tahmin edilmektedir. Çalışmada tespit edilen türler kivi üzerinde Türkiye’de ilk kayıt olup, biyolojileri, yayılışları hakkında kısa bilgi sunulmuştur.
In this study, carried out in 2008 in Rize Province which is an important kiwifruit area of Turkey, was determined Hemiberlesia rapax (Comstock), Ceroplastes sinensis Del Guercio, Coccus hesperidum L. and Pseudaulacaspis pentagona Targioni Tozzeti. H. rapax and P. pentagona were found common species. It is estimated that these two insects will be potential pests for kiwifruit. This is the first report of these scale insects on kiwifruit in Turkey. Brief information was provided about the biology, distribution and general characteristics of these insects.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154086
http://hdl.handle.net/11452/3527
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2009 Cilt 23 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_1_7.pdf62.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons