Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3517
Title: Farklı vakum değerlerinde ineklerde sağım sonrası meme başı deformasyonun görüntü işleme tekniğiyle saptanması
Other Titles: Determination of teat apex deformation on different vacuum level by image analyses method
Authors: Güler, Taner
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Makinaları Bölümü.
Işık, Eşref
Keywords: Süt sağım makinesi
İnek memesi
Deformasyon
Vakum
Milking machine
Cow’s teat
Deformation
Vacuum
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Işık, E. ve Güler, T. (2009). "Farklı vakum değerlerinde ineklerde sağım sonrası meme başı deformasyonun görüntü işleme tekniğiyle saptanması". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(1), 33-41.
Abstract: Ahırda gerçekleştirilen işlemler arasında en yoğun zamanı alan süt sağım işleminin mekanizasyonu ile verimli hale gelen hayvancılık işletmelerinde, günümüzde makinesiz üretim düşünülemez. Đşletmelerde kullanılan makinelerin performansının artırılması ise makinenin iyi tanınması ve kullanılmasıyla olanaklıdır. Bu çalışmada, ülkemizde yaygın olarak kullanılan yerli yapım arabalı tip süt sağım makinesinin farklı vakum basıncı değerlerinin ineklerin sağımı sonrası, meme başlarında deformasyon miktarına etkisinin görüntü işleme tekniğiyle saptanmasına çalışılmıştır. Çalışmalar sonucunda sağım sonrası meme deformasyonu 60,55,50,45 ve 40 kPa vakum değerlerinde ortalama olarak sırasıyla, %9,93, %11,03, %12,54, %14,25 ve %14,96 olarak bulunmuştur.
Today, one cannot think of production without machines in animal breeding managements which because productive through the mechanisation of milking process which was a highly time consuming practice in stables. The improvement of the performance of machines used in these managements is possible only in case that the machine is known and used well. In this study, deformation of cow’s teat was determined by image processing method in portable type milking machine which is extensively used in our country. According to result of this experiment, deformation of teats was found in the vacuum pressures of 60,55,50,45 ve 40 kPa average, %9,93, %11,03, %12,54, %14,25 and %14,96, respectively.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154084
http://hdl.handle.net/11452/3517
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2009 Cilt 23 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_1_5.pdf441.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons