Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3489
Title: İnşaat sektörünün Türkiye kalkınmasındaki rolü ve dışa açılma
Other Titles: The role of construction sector in Turkish development and international expansion
Authors: Dülgeroğlu, Ercan
Mesci, Kaan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
Keywords: Ekonomi
İnşaat Mühendisliği
Kalkınma
Türk ekonomisi
İnşaat sektörü
Construction sector
Construction and development
Costruction sector in Turkish development
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mesci, K. (2006). İnşaat sektörünün Türkiye kalkınmasındaki rolü ve dışa açılma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: “ İnsaat Sektörünün Türkiye Kalkınmasındaki Rolü ve Dısa Açılma” konulu tez çalısmasında Cumhuriyetin kurulmasından bu yana yapılan insaat hizmetleri ve Türkiye kalkınmasında hangi konumda oldugunu bir anlamda rolü ortaya koyulmustur. Kalkınmanın nasıl olması gerektigi nelerin yapılması gerektigi vurgulanmıstır. Üretim fonksiyonları ile kalkınmadaki rol gösterilmistir. “Kisi basına düsen gelirin yüksek olması” ve “Pazar büyüklügünün” insaat sektörünün kalkınmadaki rolünde büyük pay sahibi oldugu vurgulanmıstır. nsaat sektörünün yurt dısına açılmasının nedenleri ile kalkınma yolunda Türkiye kalkınmasına neler kattıgı anlatılmıstır. Yurt dısına açılmıs ve dünyada nasıl rekabet edilebilir hale gelmis, basarılara nasıl haiz olunan bir sektör haline geldigi anlatılmıstır. ssizlik ve sehirlere göçlerin nedenleri ve sonuçları açıklanmıs, kentlesme ile gelen konut sorunu ve konut talebinden bahsedilmis ülke kalkınmasında kentsel dönüsümlerin yapılması gerekliliginden bahsedilmistir. Cumhuriyet tarihinden bu güne kadar uygulanan kırsal kesimlerde kalkınmanın saglanması için getirilen modeller anlatılmıstır. Sayısal veriler, ekonometrik modeller ortaya konmus, nsaat sektörünün talep fonksiyonu gösterilmistir. Emek yogun bir sektör olması nedeniyle isgücü, istihdam, ücretler konusunda detaylı bir anlatım yoluna gidilmis teknoloji ve arastırma gelistirme faaliyetlerinin önemi belirtilmistir. iii nsaat sektörünün arz ve talep yönü ortaya konmus kalkınma için nelerin yapıldıgı ve nelerin yapılması gerektigi anlatılmıstır. Cumhuriyet tarihinden itibaren kalkınma için kalkınma planlarının önemi vurgulanmıstır. Kalkınma planlarında insaat sektörü yatırımlarından söz edilmistir. Konut, fabrika ve diger alt yapı yatırımları ile gelinen noktada özel sektör ve kamu sektörünün durumu ortaya konmustur. nsaat Sektörünün kalkınmadaki rolünün “Yatırımlar” oldugu belirtilmistir. Kalkınmanın devamlılıgı için yatırımların aslında devamlılıgının saglanması gerektigi belirtilmis, üretim faktörlerinin yatırımlarda nasıl verimlilik artısı saglayarak yüksek çıktı düzeyi saglanacagı bu sekilde sektörde etkinligin saglanmasının kalkınmadaki rolü ifade edecegi belirtilmis yatırım konusuna genis yer verilmistir. nsaat sektörünün dısa açılmasıyla beraber yurt dısından ülke kalkınmasına ne gibi katkılarının oldugundan söz edilmistir. Görüldügü gibi Türk insaat sektörü hem ülke içinde hem de dünyada gerçeklestirdigi projelerin kalkınmanın en basta gelen temel tasını olusturması sebebiyle Türkiye ekonomisinin reel yapısı içinde tabanı olusturdugu görülmektedir. Bu yüzden Türkiye’nin kalkınma düzeyini insaat sektörünü inceleyerek bilgi sahibi olunabilmektedir.
In this study whose object is determining “The Role of Construction Sector and International Expansion in terms of the Development of Turkey”, construction services carried out since the establishment of Turkish Republic and their position regarding Turkey's development are considered. Issues such as the ways in which development should be induced and things that must be done are stressed. Production functions and their role in the development are shown. It is stressed that factors such as “Higher per capita income” and “Market size” influence the role of construction sector on the development considerably. Causes of the international expansion of the sector and its contribution to the Turkey's development are stated. Successful growth of the sector in terms of international expansion and international competitiveness are presented. Causes and effects of unemployment and migration to cities are explained, problems and demand of dwelling due to urbanisation and necessity of performing urban transformations for the development of country are discussed. Models applied for the development in the rural areas are considered historically, in other words from the beginning of Turkish republic to today. Numerical data and econometric models are presented and demand function of construction sector is shown. Since it uses intense labour, issues such as labour force, employment and wages described in detail. Also importance of the activities of research and technology are stressed. Demand and supply aspect of the construction sector is presented and those activities which has been already carried out and which should be done for the development is discussed. v Importance of the development plans which are prepared from the establishment of Turkish Republic, is stressed. Investments of construction sector which are included in the development plans are discussed. Recent situation of public and private sector that is created by the investments to dwellings, factories and other infrastructures . It is stated that the main effect of the construction sector on the economy is “investments”; with regard to the constancy of development, continuing to the investments is important particularly. Methods of creating high level of input by increasing the productivity of investments made into the factors of production and the effects of sector’s activities which produced by these practices, are considered broadly. Contributions from abroad to the development of the country due to the expansion of the construction sector are discussed. It is obvious that by the projects performed both in Turkey and in the world, Turkish construction sector is the basic element of the country’s development. As a result of this, it is the base of Turkish economy in the reel structure of it. Hence by investigating the construction sector one can get a lot of information about the level of the Turkey’s development.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3489
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
210146.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons