Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3454
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSevim, Sezai-
dc.contributor.authorAltın, Hatice-
dc.date.accessioned2019-12-18T06:26:43Z-
dc.date.available2019-12-18T06:26:43Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.citationAltın, H. (2004). B 180 numaralı (1763 tarihli) Bursa Mahkemesi Defteri (Analiz ve metin). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3454-
dc.description.abstractKadı defterleri, bir şehirde meydana gelen çeşitli sosyal olaylan( dava, alım-satım, ölüm,evlenme, boşanma v.s) ayrıca vali, kadı, müderris, imam v.s görevlilerin tayin ve azilleri, merkezden gönderilen emir, berat gibi yazıların kaydını içeren resmi ve tarihi kayıtlardır. Aynı zamanda bu defterler halkın inanç, duygu, düşünce ve yaşantılarını aksettiren birinci el kaynaklardır. Bu çalışma, Bursa' ya ait 1063 adet kadı defterinden biri olan B 1 80 numaralı defter esas alınarak hazırlanmıştır. Bu defter 1 605 ve 1 763 tarihli kayıtlardan bir kısmım içermektedir. 162 adet belge, transkribe edilerek,belge özetleri çıkarıldıktan sonra tetkik eserlerden de faydalanılarak yorumlanmıştır. Defterdeki belgeler ışığında Bursa'nın o dönemdeki idari, askeri, ekonomik ve sosyal yönlerine değinilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractCourt reports, including various social events happined at a city ( trial, trade, death, marriage, divorce, etc.) also appointment and dismiss of officials lice governer, judge, teacher, imam and record of articles as commend, acquital, are official, historical sources. At thesame time these reports are first hand seurces that reflect belief, sense, thought and life of public. At this work considering only one of 1063 register taking part at Bursa court report archive report number B 180 is considered. The report translated into Turkish. After making the report summies report is interpreted by making use of research works. With the documents in the report Bursa's managerial, economic, social ways at that age is researched.en_US
dc.format.extentIX, 243 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectMahkemetr_TR
dc.subjectBursatr_TR
dc.subjectEvtr_TR
dc.subjectMahalletr_TR
dc.subjectVerasettr_TR
dc.subjectTayintr_TR
dc.subjectVergitr_TR
dc.subjectLaw courten_US
dc.subjectHouseen_US
dc.subjectQuarteren_US
dc.subjectInheritanceen_US
dc.subjectAppointmenten_US
dc.subjectTaxen_US
dc.titleB 180 numaralı (1763 tarihli) Bursa Mahkemesi Defteri (Analiz ve metin)tr_TR
dc.title.alternativeNumbered B 180 (dated 1763) Bursa Court Report (Text and analysis)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
148057.pdf12.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons