Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3443
Title: Bağlama metotlarının çalgı eğitimi bakımından değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of bağlama methods by the viewpoint of the education of the musical instrument
Authors: Atalay, M. Aydın
Işıldar, Zafer
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Müzik eğitimi
Konservatuar ve eğitim fakülteleri
Bağlama eğitimi
Music training
Conservatory and education faculties
Bağlama training
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Işıldar, Z. (2004). Bağlama metotlarının çalgı eğitimi bakımından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada bağlama metotlarının çalgı eğitimi bakımından değerlendirilmesi ele alınırken, kullanımda olan bağlama metotlarının geçerliği ve öğrenmede etkinliği araştırılmıştır. Bu amaçla, müzik öğretmeni yetiştiren kurumlar içerisinden bağlama eğitiminin verildiği Selçuk Üniversitesi,; Karadeniz Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültelerinin öğretim elemanlarından anket uygulama yöntemiyle veriler toplanmıştır. Bu veriler basit istatiksel teknikerle çözümlenmiş, elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Tezde kullanılan diğer bir yöntem ise uzman bağlama öğreticileri ile yapılan görüşmeler ve kaynak taramadır. Görüşme ve kaynak tarama sonucu elde edilen bulgular, diğer bulgularla birlikte karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda; bağlama eğitimi veren konservatuar ve eğitim fakülteleri öğretim elemanlarmm, bağlama eğitimi dersini gerçekleştirirken, bu amaçla yazılmış olan bağlama metotlarını yeterli düzeyde olmadıkları için kullanmadıkları; buna bağlı olarak kendi oluşturdukları ders notlarını kullandıkları saptanmıştır. Araştırmada belirlenen olumsuzlukların giderilmesi için çeşitli Önerilerde bulunulmuştur.
In this research, while handling the 'Evaluation of bağlama methods by the viewpoints of the education of the musical instrument', the validity and the activity at learning of the bağlama methods which are being sold, has been researched. For this purpose, the datas have been collected by the way of the applying the survey, from the bağlama teachers of Selçuk Unv., Kardeniz Technic Unv., Atatürk Unv.s İnönü Unv., Uludağ Unv., Gazi and Dokuz Eylül Unv. Education Faculty where Bağlama Training is applied. These datas have been resolved by using simple statistical techniques and the findings have been evaluated.One of the other methods applied within the thesis is discussing withe expert bağlama teachers and source scanning.The findings from these datas have been evaluated, too. As the result of this investigation, it has been determined that while Bağlama Training is being applied, the bağlama teachers of conservatory and faculties have not used the methods which are being sold-because of the inadequation of them - and for this reason they use their own lesson notes. In the research, to remove the negative findings which have been determined, various offers have been offered.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3443
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
148055.pdf4.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons