Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3365
Title: Diüretiklere dirençli sirotik asit tedavisinde reinfüzyon uygulaması
Other Titles: Reinfusion in the treatment of cirrhotic acid resistant to diuretics
Authors: Mehmetoğlu, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları
Gastroenteroloji
Endocrinology and metabolic diseases
Gastroenterology
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mehmetoğlu, M. (1990). Diüretiklere dirençli sirotik asit tedavisinde reinfüzyon uygulaması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Diüretiklere dirençli asit sıvısı gelişen siroz olgula rına yapılacak tedavi kalmamaktadır. Bu hastalarda asit sıvı sının malign hücre ve bakteri içermediği gösterildikten sonra, bir pompa vasıtasıyle batından direkt periferik vene verilmesi (reinfüzyon) karaciğer transplantasyonu öncesinde yeni bir umut tur. Çünkü, reinfüzyon, bu hastalar daki bozuk olan renal fonk siyonları, sekonder hiperaldosteronizmi ve elektrolit anormallik lerini düzeltir. Bu çalışmamızda diüretiklere dirençli asiti olan 29 olguya reinfüzyon uygulandı. Olguların reinfüzyon öncesi ve sonrası üre, kreatinin, total protein, albumin, sodyum, potasyum, santral venöz basınç, nabız, sistolik ve diastolik kan basıncı, ağırlık, karın çevresi, diürez, kreatinin klirensi ve aldosteron seviyeleri ölçüldü. Bulunan değerlerin matematik sel ortalamaları t testine tabi tutuldu. Kreatinin klirensi, total protein, sistolik kan basıncı p<0.05'le, üre, kreatinin albumin, sodyum, potasyum, diastolik kan basıncı, santral venöz basınç, diürez, ateş, karın çevresi, ağırlık ve aldosteron değerleri ise p<0.01 le anlamlı bulundu. Seksiyonumuzda rutin uygulamaya koyduğumuz reinfüzyon tedavisinin ekonomik değerinin düşük, uygulamasının basit olması nedeniyle bütün gastroenteroloji servislerinde karaciğer trans plantasyonu öncesi ve transplantasyon yapılamayacak hastalarda prognozu uzatmak için seçilerek tedavi yöntemi olduğunu düşünmekteyiz.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3365
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
153798.pdf
  Until 2099-12-31
2.07 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons