Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3276
Title: Bazı kızılcık (Cornus mas L.) çeşitlerinin döllenme biyolojisi üzerinde araştırmalar
Other Titles: Studies on the fertilisation biology of some cornelian cherry (Cornus mas L.) cultivars
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü.
Mert, Cevriye
Soylu, Arif
Keywords: Kızılcık
Tozlaşma
Meyve tutma
Çiçek tozu
Cornelian cherry
Pollination
Fruit set
Pollen grain
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mert, C. ve Soylu, A. (2006). "Bazı kızılcık (Cornus mas L.) çeşitlerinin döllenme biyolojisi üzerinde araştırmalar". Uludağ Üniveristesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2), 45-49.
Abstract: Bu çalışmada, Bursa koşullarında yetiştiriciliği yapılan Değirmendere, Erkenci Değirmendere, Yuvarlak Bardak, İri Bardak ve Uzun Memeli kızılcık yerel çeşitlerinde; kendilemenin ve serbest tozlanmanın meyve tutumuna etkisi araştırılmıştır. Ayrıca bu çeşitlerde in vitro koşullarında çiçek tozu canlılık ve çimlenme testleri yapılmıştır. Çeşitlerin çiçek tozu canlılık değerleri (% 56.02-75.01) genellikle yüksek bulunmuş, çimlenme düzeyi ise % 2.36-34.36 değerleri arasında değişim göstermiştir. Tüm çeşitlerde % 15 sakkaroz konsantrasyonundan en iyi çimlenme (% 13.85-34.36) oranı elde edilmiştir. Çeşitlerin serbest tozlanma koşullarındaki meyve tutma oranları % 11.50-13.93 ve kendilemelerdeki meyve tutma oranları ise % 1.0-5.73 arasında değişmiştir. Ancak, çiçek tozu borularının dişicik borusu içindeki gelişimleri, kendileme ve serbest tozlaşma koşullarında belirgin bir farklılık göstermemiş, diğer meyve türlerinde dişicik borusunda görülen tipik uyuşmazlık belirtilerine rastlanmamıştır. Elde edilen sonuçlar, incelenen kızılcık çeşitlerinden yüksek düzeyde ürün elde edebilmek için yabancı tozlaşmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır.
This study was conducted to determine the fruit set of cornelian cherry (Cornus mas L.) local cultivars: Değirmendere, Erkenci Değirmendere, Yuvarlak Bardak, İri Bardak and Uzun Memeli, under self and free pollination conditions. In addition viability and germination tests of pollen grains were performed in vitro conditions. Viability and germinability rates of pollen grains changed between 56.02- 75.01% and 2.36-34.30%, respectively. Higher level of germinations 13.85-34.36% obtained from 15% of sucrose concentration. Fruit set of the cultivars under free pollination conditions changed between 11.50- 13.93% and self pollination conditions changed between 1.0-5.73%. However, pollen tube growth in the self pollinated and cross pollinated styles under free pollination conditions did not show any differences, and any incompatibility signs. The results of this study showed that cornelian cherry cultivars need cross pollination to set high level of crop.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154060
http://hdl.handle.net/11452/3276
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2006 Cilt 20 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_2_8.pdf191.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons