Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3234
Title: Uludağ (Bursa) Thomisid ve Philodromid (Araneae; Thomisidae, Philodromidae) faunasının sistematik yönden incelenmesi
Other Titles: Systematics of the Thomisids and Philodromids (Araneae: Thomisidae, Philodromidae) fauna of Uludag Mountain-Bursa
Authors: Uğurtaş, İsmail Hakkı
Yılmaz, Zeyhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Araneae
Thomisidae
Philodromidae
Uludağ
Bursa
Uludag
Issue Date: 4-Nov-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, Z. (2009). Uludağ (Bursa) Thomisid ve Philodromid (Araneae; Thomisidae, Philodromidae) faunasının sistematik yönden incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada 2006?2009 yılları arasında Bursa-Uludağ'dan toplam 102 adet Thomisidae ve Philodromidae familyasına ait ergin birey incelenmiştir. 39 lokaliteden toplam 25 türün tayini yapılmıştır. Synema globosum (Fabricius, 1775) ve Thomisus onustus Walckenaer, 1805 türleri thomisidler arasında en fazla bulunan türlerdir. Xysticus abditus Logunov, 2006, Xysticus tristrami (O. P.-Cambridge, 1872), Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836), Diaea dorsata (Fabricius 1777) ve Synema plorator (O. P.-Cambridge,1872) türleri ise Thomisidae familyasına ait az bulunan türlerdir. Philodromus aureolus (Clerck, 1757) ve Thanatus atratus Simon, 1875 philodromidlerden en fazla, Philodromus rufus Walckenaer, 1826 ve Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 ise az bulunan türlerdir.Xysticus loeffleri Roewer, 1955 ve Diaea dorsata ( Fabricius 1777) türleri Türkiye faunası için yeni kayıttır. Böylece Diaea dorsata kaydıyla birlikte Diaea Thorell, 1869 genusuna ait tür sayısı Türkiye'de 2'ye çıkmıştır yine Xysticus loeffleri Roewer, 1955 yeni kaydıyla birlikte de Xysticus C. L. Koch, 1835 genusuna ait Türkiye'deki tür sayısı 41'e yükselmiştir.
In this study, total of 102 adult individuals belong to Thomisidae and Philodromidae families were collected between years of 2006-2009 from the Uludag Mountein, and they were examined. The 25 species were represented from the 39 localities. Synema globosum (Fabricius, 1775) and Thomisus onustus Walckenaer, 1805 are the most dominant species among thomisids. Xysticus abditus Logunov, 2006, Xysticus tristrami (O. P.-Cambridge, 1872), Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836), Diaea dorsata (Fabricius 1777) and Synema plorator (O. P.-Cambridge,1872 are rare spiders. Philodromus aureolus (Clerck, 1757) and then Thanatus atratus Simon, 1875 are the most dominant species among philodromids. Philodromus rufus Walckenaer, 1826 and Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 are rare spiders.The spider species Diaea dorsata (Fabricius 1777) and Xysticus loeffleri Roewer, 1955 of Thomisidae are being recorded for the first time in Turkey. Diaea dorsata ( Fabricius 1777 ) is being recorded here for the first time in Turkey, so that record increase the number of species of the genus Diaea in Turkey to 2. Xysticus loeffleri Roewer, 1955 of Thomisidae are being recorded for the first time in Turkey so that record increase the number of species of the genus Xysticus found in Turkey to 41.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3234
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246453.pdf7.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons