Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2930
Title: Kabakulak infeksiyonu geçiren çocuklarda pankreasın etkilenmesi
Other Titles: Influence of the pancreas in children with mumps infection
Authors: Kavuştu, İsmail
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Kabakulak
Mumps
Pankreas
Pancreas
Issue Date: 1985
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kavuştu, İ. (1985). Kabakulak infeksiyonu geçiren çocuklarda pankreasın etkilenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kabakulak, etkeni kabakulak virusu olan (mumps» oreillon) ekseriya parotis bezini tutan, çocuklar arasında epidemiler yapan, akut, bulaşıcı bir hastalıktır. Kabakulak virusu ekseri parotis bezini tutmakla beraber, pankreas, testis, meninksler gibi dokuları da be raber veya doğrudan doğruya tutabilir. Literatürde Parotitis epidemicanın seyri sırasın da pankreasın ne Ölçüde, ne sıklıkta hastalandığı hakkında yeterli bilgiler yoktur. Araştırma bu konuya ışık tutmak amacı ile yapılmıştır. Araştırmaya Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana bilim dalma Parotitis epidemica ön tanısı ile müracaat eden 18 kız, 29 erkek 1.5 ile 12 yaşları arasında 47 hasta ve 20 sağlıklı çocuk kontrol grubu olarak alınmıştır. Plazmadan lipaz ve amilaz aktiviteleri ölçülmüş, çalışma grubundaki lipaz ve-27- amilaz aktiviteleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Parotitis epidemica'nm seyri sırasında plazmada lipaz ve amilaz düzeylerinin artmış olması pankreasın oldukça sık etkilendiğini göstermektedir. Tanısı konulamı yan şüpheli parotitis epidemica vakalarında lipaz ve amilazın yüksek olması, hastalığı destekleyici laboratuvar bulgusu olabilir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2930
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
080399.pdf
  Until 2099-12-31
1.17 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons