Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2865
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHızlı, Mefail-
dc.contributor.authorGüler, Nefize-
dc.date.accessioned2019-12-11T07:09:06Z-
dc.date.available2019-12-11T07:09:06Z-
dc.date.issued2019-09-25-
dc.identifier.citationGüler, G. (2019). Salnamelere göre Kosova vilayetinde eğitim-öğretim. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2865-
dc.description.abstractOsmanlı Devleti’nde eğitim kurumları sıbyan mektepleri ve medreselerle başlamış, devletin imkânları arttıkça eğitim de parlamış, ne var ki devletin içine düştüğü olumsuzluklardan da nasibini almıştır. Birçok alanda meydana gelen bozulmalar ulemayı da etkilemiş ve maalesef o parlak dönem sona ermiştir. Bu durumdan kurtulmak için önlemler alınıp modern usullerle eğitime geçilmişse de ekonomik imkânsızlıklar ve içine düşülen savaş hali bu yenilikleri sonuçsuz bırakmıştır. Kosova vilâyeti devletin merkezinden bir hayli uzak olmasına rağmen birçok eğitim kurumu Kosova’da İstanbul’dan hemen sonra açılmıştır. II. Abdülhamid döneminde yeni usul eğitime geçilip modern eğitim veren birçok mektep açılmış, ayrıca birden fazla milletin birlikte yaşadığı bu topraklarda devlet her kesimin eğitimini önemsemiştir. Bu mektepler 1912 yılında Balkanlar’ın elden çıkmasında kadar eğitimöğretime devam etmişlerdir.tr_TR
dc.description.abstractIn the Ottoman Empire, educational institutions started with primary schools and madrasahs, and education increased as the state's possibilities increased. Ulema also participated in the deterioration that occurred in many areas and unfortunately that bright period is over. Although measures have been taken to overcome this situation and education has been started with modern methods, economic impossibilities and the state of war have left these innovations fruitless. Although the province of Kosovo is far from the center of the state, many educational institutions were opened in Kosovo immediately after Istanbul. II. During the reign of Abdulhamid, many new schools were opened and new schools were opened, and more than one nation lived together, the state cared about the education of all sectors. These schools continued education until the disposal of the Balkans in 1912.en_US
dc.format.extentXV, 186 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKosova vilâyetitr_TR
dc.subjectProvince of Kosovoen_US
dc.subjectSalnâmetr_TR
dc.subjectEğitim-öğretimtr_TR
dc.subjectEducationen_US
dc.titleSalnamelere göre Kosova vilayetinde eğitim-öğretimtr_TR
dc.title.alternativeEducation in Kosova province according to the yearbooksen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nefize_güler_tez.pdf.pdf3.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons