Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2810
Başlık: Beta talasemi majorde T-lenfosit fonksiyonları
Diğer Başlıklar: T-lymphocyte functions in beta thalassemia major
Yazarlar: Özgören, Süheyla
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Çocuk sağlığı ve hastalıkları
T lenfositleri
Child health and diseases
T lymphocytes
Thalassemia
Yayın Tarihi: 1985
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Özgören, S. (1985). Beta talasemi majorde T-lenfosit fonksiyonları. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bugüne kadar Beta ta taşemi majorlu hastalarda humoral immünite ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmıştır, özel likle splenektomi sonrası enfeksiyonlara eğilimin arttığı bilinmektedir. Fakat bu hastalarda hücresel immüniteye yönelik araştırmalar henüz çok yenidir. Biz bu çalışmamızda yaşları 2.5 ile 9.5 arasında değişen 8` i kız, 8'i erkek 16 Beta talasemi majorlu hastamızı T hücre fonksiyonları yönünden inceledik. Bu amaçla absolu lenfosit sayısı, Erozet, E rozetin teof ilinle inhibisyonu, cilt testleri ve blastik transformasyon (mitojenik yanıt) de neylerini yaptık. Kronik transfüzyon rejimindeki 16 beta talasemik has tada cilt testleri yönünden 9 tam, 6 tane kısmi bozukluk; THelper/TSüpresör lenfosit oranında 12 hastada azalma ve mitojenik yanıt yönünden de 9 hastada belirgin azalma tespit ettik. Klinik olarak enfeksiyonlara eğilim şeklinde gözledi ğimiz bu bağışıklık noksanlığını laboratuvar bulgusu olarakta- 25 - tespit ettik. Sonradan kazanılan bu bağışıklık noksanlığı klinik prezentasyon olarak edinsel bağışıklık noksanlığı sendromuna tam uymamakla birlikte laboratuvar olarak daha bir ben zerlik göstermesi nedeniyle ilginçtir. Sonuç olarak talasemi majorlu hastalarımızda muhtemelen edinsel olarak ortaya çıkan bir hücresel bağışıklık noksanlığı söz konusudur. Bu hastalar esas hastalıklarının yanırısa enfeksiyonlardan da korunmalıdırlar.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2810
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
080736.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.33 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons