Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2785
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÇinkılıç, Nilüfer-
dc.contributor.authorYılmaz, Dilek-
dc.date.accessioned2019-12-10T11:51:52Z-
dc.date.available2019-12-10T11:51:52Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationYılmaz, D. (2015). Bakır(II) iyonunun karışık ligant komplekslerinin ın vitro sitotoksik, genotoksik ve apoptotik etkilerinin sağlıklı ve kanser hücre hatlarında belirlenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2785-
dc.description.abstractBu çalışmada suda çözünebilen dört yeni bakır (II) kompleksinin, [Cu(phen)2(H2O)](NO3)2 (1), [Cu(phen)(tyr)(H2O)]NO3•2H2O (2), [Cu(dmphen)2(NO3)]NO3 (3), [Cu(dmphen)(tyr)(H2O)]NO3•H2O (4) MCF7 insan meme kanseri hücre hattı, Caco-2 insan kolon kanseri hücre hattı, Hep-3B insan karaciğer kanseri hücre hattı ve BEAS-2B insan bronş epitel hücre hattında XTT testi ile antikanser aktiviteleri gösterilmiştir. Hücre ölüm şekli M30 ve M65 testleri ile analiz edilmiştir. Hücre ölümünün altında yatan mekanizmayı aydınlatmak için bakır komplekslerinin genotoksik etkileri mikronükleus ve komet testleri ile değerlendirilmiştir. Hücre içi ROS seviyesi ROS testi ile değerlendirilmiştir. Oksidatif DNA hasarınin bir biyomarkırı olarak ise 8-OH-dG oluşumu ölçülmüştür. M30 ve M65 testlerinden elde edilen sonuçlar bakır komplekslerinin düşük dozları ile hücrelere muamele edildiğinde hücrelerin apoptoza yüksek dozlarda ise hücrelerin nekroza gittiğini göstermiştir. Mikronükleus ve komet testleri sonuçları bakır komplekslerine maruz kalan hücrelerde DNA fragmentasyonunun gerçekleştiğini göstermiştir. ROS ve 8-OH-dG testleri DNA fregmantasyonunun oksidatif hasardan kaynaklandığını doğrulamaktadır, Bu durum hücre ölümünü tetiklemektedir. Sistotoksisite çalışmaları cisplatine kıyasla daha düşük IC50 değerleri olduğu için bakır komplekslerinin cisplatine karşı umut verici alternatifler olduğunu göstermiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe anticancer activities of four new water˗soluble copper(II) complexes [Cu(phen)2(H2O)](NO3)2 (1), [Cu(phen)(tyr)(H2O)]NO3•2H2O (2), [Cu(dmphen)2(NO3)]NO3 (3), [Cu(dmphen)(tyr)(H2O)]NO3•H2O (4) were analyzed in the MCF7 human breast cancer cell line, the Caco-2 human colon cancer cell line, the Hep-3B human hepatocellular carcinoma cell line and the Beas-2B human bronchial epithelial healthy cell line by XTT assay. Cell death mode was analyzed using M30 and M65 ELISAs. To clarify the mechanisms underlying the observed cell death, the genotoxic effects of the copper complexes were evaluated by micronucleus and comet assays. Intracellular ROS levels were determined by ROS assay. 8-OH-dG occurrence was analyzed as a biomarker of oxidative DNA damage. The results obtained from M30-M65 assays indicated that low doses of copper complexes caused the cells to undergo apoptosis while higher doses caused necrosis. Analysis of micronucleus and comet assays showed that exposure to copper complexes induced DNA fragmentation. ROS and 8-OH-dG assays confirmed that DNA fragmentation was due to oxidative damage, which triggered cell death. Cytotoxicity studies showed that copper complexes could be promising alternatives to cisplatin, with lower IC50 values than that of cisplatin.en_US
dc.format.extentXIX, 240 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBakırtr_TR
dc.subjectAnti-kansertr_TR
dc.subjectGenotoksiktr_TR
dc.subjectPhenantrolintr_TR
dc.subjectL-tyrosintr_TR
dc.subjectCopperen_US
dc.subjectAnti-canceren_US
dc.subjectGenotoxicen_US
dc.subjectPhenanthrolineen_US
dc.subjectL-tyrosineen_US
dc.titleBakır(II) iyonunun karışık ligant komplekslerinin ın vitro sitotoksik, genotoksik ve apoptotik etkilerinin sağlıklı ve kanser hücre hatlarında belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeThe cytotoxic, genotoxic and apoptotic effects of mixed ligand complexes of copper(II) ion in healty and cancer cell lines in vitroen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406520.pdf3.86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons