Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2768
Başlık: Kanuni döneminde bir veziriazam: Pargalı İbrahim Paşa
Diğer Başlıklar: A grand vizier in period of Suleiman the magnificent: Pargalı Ibrahim Pasha
Yazarlar: Hızlı, Mefail
Aydın, Ayşegül
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kanunî
Suleiman the magnificent
Pargalı
İbrahim Paşa
Veziriazam
Grand vizier
Ibrahim Pasha
Yayın Tarihi: 25-Eyl-2019
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aydın, A. (2019). Kanuni döneminde bir veziriazam: Pargalı İbrahim Paşa. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Osmanlı Devleti’ndeki en enteresan şahsiyetlerden biri olan Pargalı İbrahim Paşa gerek sadrazamlığa getirilişi ile gerek diğer veziriazamlardan farklı olarak donatıldığı yetkilerle gerek başarılarıyla gerek eleştirilen yönleriyle tarihimizde revaç bulmuş bir kişilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Parga’da bir balıkçının oğlu olarak hayata gözlerini açan Pargalı İbrahim’in hayat rüzgârı onu önce Manisa’ya ardından dünyada söz sahibi bir hâkimiyetin yardımcılığına savuracaktır. Osmanlı tarihinin en büyük en kayda değer başarılarını da barındıran bu dönem İbrahim Paşa ekseninde anlatılmaya çalışılmıştır.
One of the most interesting personalities in the Ottoman Empire, Pargalı İbrahim Pasha appears as a popular figure in our history, both in terms of his achievements and his criticisms, both with his being appointed as a grand vizier and with the powers that he was unlike other viziers. The life wind of Ibrahim Pargalı, who opened his eyes to the life of a fisherman in Parga, will swing him first to Manisa and then to the help of a domination in the world. This period, which includes the greatest and most significant achievements of the Ottoman history, was tried to be explained on the axis of Ibrahim Pasha.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2768
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
ayşegül_aydın_tez.pdf.pdf1.55 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons