Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2734
Title: Genç kiraz ağaçlarında (Prunus avium) farklı sulama programlarının vejetatif gelişme parametreleri ve bitki su tüketimi üzerine etkileri
Other Titles: The effects of irrigation treatments on vegetative growth and evapotranspiration of sweet cherry trees (Prunus avium)
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü.
Yazgan, Senih
Büyükcangaz, Hakan
Demirtaş, Çiğdem
Candoğan, Burak Nazmi
Keywords: Bitki su tüketimi
Vejetatif gelişme parametreleri
Kiraz sulaması
Mikro yağmurlama sulama
Evapotranspiration
Vegetative growth parameters
Sweet cherry irrigation
Micro-sprinkler irrigation
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yazgan, S. vd. (2004). "Genç kiraz ağaçlarında (Prunus avium) farklı sulama programlarının vejetatif gelişme parametreleri ve bitki su tüketimi üzerine etkileri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(2), 1-12.
Abstract: İki yıl süren bu çalışmada, ağaç altı mikro yağmurlama sulama yöntemiyle sulanan Mazzard anacı üzerine aşılı Ziraat-900 çeşidi genç kiraz ağaçlarında, farklı sulama programlarının verim öncesi vejetatif gelişme parametreleri ve bitki su tüketimi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmada, A sınıfı kaptan ölçülen buharlaşma miktarının % 50, % 75, % 100, % 125 ve % 150’si kadar sulama suyu uygulanmıştır. Farklı sulama programlarının, bitki boyu, aşı noktasının 20 cm üzerindeki gövde kesit alanı ve taç hacmi üzerine etkileri, taç alanı dışında istatistiksel olarak P<0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur. Çalışmanın yürütüldüğü 2001 ve 2002 yılı ortalama değerlerine göre, en büyük bitki boyu, gövde kesit alanı ve taç hacmi, A sınıfı kaptan ölçülen buharlaşma miktarının % 150’si kadar sulama suyu uygulanan konuda elde edilmiştir. Farklı su uygulama düzeylerine göre, ölçülen bitki su tüketimi (ETc) değerlerinin, 2001 ve 2002 yıllarında, sırasıyla 365.0-1017.0 mm ve 447.0-983.0 mm değerleri arasında değişim gösterdiği belirlenmiştir.
In this study, the effect of different irrigation treatments on evapotranspiration and non-bearing vegetative growth parameters of micro-sprinkler irrigated sweet cherry trees (Prunus avium, variety Z-900) on rootstock Mazzard were determined during the growing season of 2001 and 2002. Five irrigation treatments were based on adjustment coefficients of Class A pan evaporation (0.50, 0.75, 1.00, 1.25 and 1.50). The effect of irrigation treatments on total height of tree, trunk cross-sectional area 20 cm above the grafting point and volume of trees were statistically significant at a level of P<0.01 and not significant for crown area. For the average values of 2001 and 2002, maximum tree height, trunk cross-sectional area and volume of trees were observed at the 150 % water application level. Measured evapotranspiration (ETc) values at applied irrigation levels were varied from 365.0 to 1017.0 mm and from 447.0 to 983.0 mm for 2001 and 2002, respectively.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154013
http://hdl.handle.net/11452/2734
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2004 Cilt 18 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_2_1.pdf139.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons