Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2714
Title: Faaliyet tabanlı maliyet sistemi ve bir üretim işletmesinde örnek uygulama
Other Titles: Activity based costing and application at a manufacturing firm
Authors: Kaygusuz, Sait Y.
Sevimli, Füsun Köprülü
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Keywords: Faaliyet tabanlı maliyet sistemi
Activity based costing system
Issue Date: 2-Aug-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sevimli, F. K. (2010). Faaliyet tabanlı maliyet sistemi ve bir üretim işletmesinde örnek uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde üretim teknolojilerinin hızlı bir şekilde değişmesi ve gelişmesiyle birlikte işletmelerin maliyet yapılarında da bazı değişmeler olmuştur. Ortaya çıkan bu değişimler; mamul maliyetlerinin hesaplanmasında geleneksel muhasebe yöntemlerini kullanan birçok işletmenin, mamul maliyetlerini doğru ve olması gerektiği gibi tespit etmesini engellediği hususunda tereddütler doğurmuştur. Bu çerçevede, Harward Üniversitesinden yapılan bir araştırma da faaliyet tabanlı maliyet sisteminin mamul maliyetlerinin hesaplanmasında geleneksel yöntemlere göre daha iyi sonuç verdiği şeklinde sonuçlanmıştır. Faaliyet tabanlı maliyet sistemi, geleneksel maliyet muhasebesi sistemlerinin meydana getirdiği bazı problemleri çözme konusundaki başarıları nedeniyle de birçok yönetim muhasebecisinin üzerinde çalıştığı bir konu olmuştur.
In recent years financial structures of companies changed as a result of the development and transformation at the production technologies. Thus several companies which were used to traditional accounting styles could not determine right and appropriate method in order to measure production cost. At the same time, managers who have incorrect cost information have been far from creating solutions and challenge the change. Furthermore, two researcher from Harward University conducted the research that suggested “activity based costing system” would be more appropriate and effective than traditional methods. Most of management accountants prefer studying on activity based costing system because of its problem solving capacity caused by traditional cost accounting.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2714
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
262891.pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons