Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/26176
Title: Distribution and current status of hesperlidae and pieridae species (Lepidoptera) occurring in Bursa Province, Northwestern Turkey
Other Titles: Bursa ilinde bulunan hesperiidae ve pieridae türlerinin (lepidoptera) yayılışı ve bugünkü statüleri
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü.
Gençer, Nimet Sema
Kovancı, Orkun Barış
Kovancı, Bahattin
AAH-2039-2021
8863967900
12759314200
56347165700
Keywords: Current status
Distribution
Hesperiidae
Pieridae
Turkey
Butterflies
Zoology
Bursa [Turkey]
Eurasia
Hesperiidae
Lepidoptera
Papilionoidea
Pieridae
Pieris (butterfly)
Pyrgus
Butterfly
Geographical distribution
New record
New species
Taxonomy
Bursa
Türkiye
Issue Date: 2009
Publisher: TÜBİTAK
Citation: Gençer, N. S. vd. (2009). "Distribution and current status of hesperlidae and pieridae species (Lepidoptera) occurring in Bursa Province, Northwestern Turkey". Turkish Journal of Zoology, 33(2), 215-223.
Abstract: This study was carried out in Bursa Province. Turkey. between 1995 and 2006 in order to collect data on hesperiid and pierid species, their distribution, and current status. The butterflies were caught with sweep nets from 78 localities in 16 towns in Bursa Province. northwestern Turkey. Materials were pinned with their wings spread and Put into a collection after drying. In all, 822 hesperiid and 956 pierid specimens were caught. including 17 and 16 species, respectively. The hesperiid Pyrgus serratulae (Rambur, 1839) and pierid Pieris manii (Mayer, 1851) are first records for the butterfly fauna of Bursa. The horizontal and vertical distribution, and Current status of the hesperiid and pierid species were determined and are herein discussed in detail.
Bu çalışma 1995-2006 yılları arasında Bursa’daki hesperiid ve pierid türlerinin dağılımı ve bugünkü statülerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Kelebekler tül atrap ile Bursa’nın 16 ilçesine ait 78 lokaliteden toplanmıştır. Örnekler laboratuvarda iğnelenerek kanatları gerilmiş ve kurutulduktan sonra koleksiyona alınmıştır. Sonuç olarak, Bursa ilinde Hesperiidae ve Pieridae familyalarına ait sırasıyla 822 ve 956 ergin yakalanmış ve yine sırasıyla 17 ve 16 tür belirlenmiştir. Pyrgus serratulae (Rambur, 1839) (Hesperiidae) ve Pieris manii (Mayer, 1851) (Pieridae), Bursa İli için ilk kayıttır. Toplanan türlerin Bursa İli’ndeki yatay ve dikey dağılımları ve statüleri belirlenmiş ve literatür verileriyle karşılaştırılarak tartışılmıştır.
URI: https://doi.org/10.3906/zoo-0802-8
https://journals.tubitak.gov.tr/zoology/issues/zoo-09-33-2/zoo-33-2-11-0802-8.pdf
http://hdl.handle.net/11452/26176
ISSN: 1300-0179
Appears in Collections:Scopus
TrDizin
Web of Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gençer_vd_2009.pdf350.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons