Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/25780
Title: Türkiye’de yeni bir çim zararlısı, Dorcadion pseudopreissi (Coleoptera: Cerambycidae), biyo-ekolojisi, popüasyon dalgalanması ve farklı çim türlerindeki zararı
Other Titles: Dorcadion pseudopreissi (Coleoptera: Cerambycidae), a new turf pest in Turkey, the bio-ecology, population fluctuation and damage on different turf species
Authors: Uludaǧ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi.
0000-0001-9442-483X
Kumral, Nabi Alper
Bilgili, Uğur
Açıkgöz, Esvet
A-1388-2019
AAH-1539-2021
15846048400
6506803244
6602817346
Keywords: Entomology
Longicorn beetle
Turf species
Population fluctuation
Larva damage
Agrostis
Agrostis stolonifera
Cerambycidae
Coleoptera
Dorcadion
Festuca rubra
Lolium perenne
Poa
Poa pratensis
Poaceae
Teke böceği
Çim türleri
Popülasyon dalgalanması
Larva zararı
Issue Date: 2012
Publisher: Türk Entomoloji Derneği
Citation: Kumral, N. A. vd. (2012). "Türkiye’de yeni bir çim zararlısı, Dorcadion pseudopreissi (Coleoptera: Cerambycidae), biyo-ekolojisi, popüasyon dalgalanması ve farklı çim türlerindeki zararı". Turkiye Entomoloji Dergisi-Turkish Journal of Entomology, 36(1), 123-133.
Abstract: Bursa ilinde son on yılda çim bitkilerinin köklerinde beslenen Dorcadion pseudopreissi Breuning (Col.: Cerambycidae) larvalarının popülasyon yoğunlukları, böceğin gelişmesi için uygun çim alanların, futbol sahalarının vb. yeni çim alanların çoğalmasıyla oldukça artmıştır ve bir çok çim alanında ekonomik düzeyde zararlar meydana getirmiştir. Sonuçta, bu böcek Bursa ilinin çim alanlarında ana zararlı durumuna gelmiştir. Bu çalışmada 2007 ve 2008 yıllarında D. pseudopreissi’nin doğal koşullarda Lolium perenne L. üzerindeki biyo-ekolojisi ve L. perenne ve diğer Poaceae türlerinden Poa pratensis L., Festuca rubra L., F. arundinacea Schreb ve Agrostis stolonifera L.’deki zarar düzeyleri araştırılmıştır. Ayrıca, ergin popülasyon dalgalanması üç yıl boyunca (2008-2010) izlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, iklim koşullarına bağlı olarak topraktan ergin çıkışı mart ayı ortası veya sonunda meydana gelmiş olup, çiftleşme ve yumurta koyma dönemi mayıs ayı ortası veya sonuna kadar 1-1.5 ay kadar sürmüştür. Larvalar haziran ayı başında çıkış yapmış ve temmuz ayı sonu veya ağustos ayı başına kadar çim bitkilerinin kökleriyle beslenmiştir. Zarar düzeyi ile ilgili çalışmalarda F. arundinacea her iki yılda en az zarar gören çim türü olmuştur. L. perenne, P. pratensis ve F. rubra ise hem istatistikî hem de göreceli olarak en fazla zarara uğrayan türler olmuştur. F. arundinace’de çok az oranda larva zararı saptanmasına rağmen, yine istatistiki ve sayısal olarak en fazla larva bu türde saptanmıştır. Bu da bu çim türünün böceğe karşı oldukça toleranslı olduğunu göstermiştir. Diğer taraftan, A. stolonifera’de erken dönemde zarar belirlenmesine rağmen toprak altında her iki yılda larva bulunamaması bu çim türünün de D. pseudopreissi larvaları için uygun bir konukçu olmadığını göstermiştir.
The longicorn beetle, Dorcadion pseudopreissi Breuning (Col.: Cerambycidae) found a new and favourable environment, with expanses of lush turf and pasture grasses for the development of its root-feeding larvae in Bursa city (north-western Anatolia). The pest increased in numbers and spread naturally into new areas such as urban landscape, home lawns and football fields. Its abundance has been appeared to have increased surprisingly in the past decades and then it has caused economic damage on the turf areas. Thus, the beetle has become a major pest in turf areas of Bursa. This study was investigated to establishment the bio-ecology of D. pseudopreissi on Lolium perenne L. during 2007 and 2008 and the damage levels of the turf pest on different turf species namely L. perenne, Poa pratensis L., Festuca rubra L., F. arundinacea Schreb and Agrostis stolonifera L. (Poaceae) in field conditions during 2007-2008. Depending on weather conditions, adults emerge from the soil in mid or late March and are sexually active for ca. 1-1.5 month until middle or early May. The larvae hatch in early June, feed on grass roots during June- mid August. In damage experiments, F. arundinacea was significantly less damaged than all other turf species in the 2007 year. The damage of larvae was relatively far higher in L. perenne, P. pratensis and F. rubra than that of F. arundinacea the 2008 year. In addition, the most number of larvae were found in F. arundinacea, despite the least damage was determined at this turf species. This result shows that F. arundinacea is a tolerance turf species to D. pseudopreissi larvae. In addition, a medium damage was in A. stolonifera, but it was not originated from D. pseudopreissi larvae when the damage results along with larva counting were evaluated. Thus, the result indicated that A. stolonifera is not suitable host for D. pseudopreissi larvae.
Description: Bu çalışma 22-27 Ağustos 2010 tarihinde Macaristan’ın Budapeşte kentinde düzenlenen 9. Avrupa Entomoloji Kongresi’nde poster olarak sunulmuş ve özet olarak basılmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/pub/entoted/issue/5694
http://hdl.handle.net/11452/25780
ISSN: 1010-6960
Appears in Collections:Scopus
TrDizin
Web of Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kumral_vd_2012.pdf620.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons