Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2544
Title: Menisküs yırtıklarının sınıflandırılmasında aksiyel 1 mm proton MR görüntülemenin önemi
Other Titles: Contribution of axial 1mm proton density MR images for grading meniscal tears
Authors: Tuncel, Ercan
Nas, Ömer Fatih
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: PD ağırlıklı
Menisküs yırtığı
Manyetik rezonans görüntüleme
PD weighted
Meniscal tear
Magnetic resonance imaging
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Nas, Ö. F. (2010). Menisküs yırtıklarının sınıflandırılmasında aksiyel 1 mm proton MR görüntülemenin önemi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızın amacı menisküs yırtıklarının saptanmasında ve sınıflandırılmasında aksiyel 1 mm proton dansite (PD) ağırlıklı manyetik rezonans (MR) görüntülemenin tanı değerini araştırmaktır.Çalışmamızda, klinik olarak menisküs yırtığından şüphe edilen 50 hasta (36 erkek, 14 kadın; 18-62 yaş arası) artroskopi öncesi MR ile incelendi. Menisküs yırtıklarını tanımlamak için görüntüler iki radyolog tarafından konsensusla artroskopik bulgular bilinmeden değerlendirildi. Menisküsleri değerlendirmek için yağ baskılamalı fast spin echo (FSE) PD ağırlıklı sekanslar, aksiyel planda 1 mm ve sagital planda 3 mm kalınlığında elde edildi. İlk olarak menisküs yırtıkları sagital ve aksiyel PD ağırlıklı görüntüleme ile tanısal performansa göre ?5 nokta? skalasına göre karşılaştırıldı. İkinci olarak menisküs yırtıklarının korelasyonunda sagital ve aksiyel PD ağırlıklı görüntüleme ile artroskopi karşılaştırıldı. Yırtıklar, sagital ve aksiyel PD ağırlıklı görüntülerde ayrı ayrı sınıflandırıldı. Bulgular standart referans olarak kabul edilen artroskopi sonuçlarıyla istatistiksel olarak karşılaştırıldı.Artroskopide toplam 62 yırtık (medial menisküste 39, lateral menisküste 23) saptandı. Menisküs yırtığın tespitinde sagital ve aksiyel PD ağırlıklı görüntüler ile artroskopi sonuçları arasında anlamlı farklılık yoktu (p>0.05). Sensitivite ve spesifisite değerleri sırasıyla sagital PD ağırlıklı görüntülerde medial menisküste %90.62 ve %70.37, lateral menisküste %72.73 ve %77.14, aksiyel PD ağırlıklı görüntülere karşılık gelen medial menisküste %97.30 ve %84, lateral menisküste %95.65 ve %80.56 idi. Sagital PD ağırlıklı görüntülerde saptanan menisküs yırtıkları artroskopide saptanan yırtık tiplerine göre sınıflandırıldı. Artroskopi sonuçları ile aksiyel PD ağırlıklı görüntülerde sınıflandırılan yırtık tipleri arasında anlamlı farklılık bulunmadı (p>0.05).Sonuçta aksiyel 1 mm PD ağırlıklı MR görüntüleme, cerrahi prosedür kararları açısından önemli olan menisküs yırtıklarının saptanmasında ve özellikle sınıflandırılmasında sensitivite ile spesifiteyi arttırır.
Our aim was to evaluate the diagnostic efficacy of axial 1mm proton density (PD) magnetic resonance (MR) imaging for meniscal tear detection and classification.We prospectively assessed preoperative MR images of 50 patients (36 men, 14 women; age range 18-62 years) before artroscopy with clinically suspected meniscal tear. Images were independently reviewed for identification of meniscal tears by two musculoskeletal radiologists for consensus blinded to arthroscopic findings. Sequences for meniscal evaluation included axial fat-saturated (FS) fast spin-echo (FSE) proton density (PD) weighted with 1 mm slice thicknesses and sagittal FS FSE PD weighted with 3 mm slice thicknesses. First, we compared the diagnostic performance for meniscal tears by sagittal and axial PD weighted imaging based on a 5-point scale. Second, we compared the correlation of tear types presumed from sagittal and axial PD weighted imaging to arthroscopy. Tears were classified on sagittal and axial PD weighted images, seperately. Findings were compared statistically with artroscopy results which is accepted as standard of reference.Totally 62 tears (39 medial meniscus, 23 lateral meniscus) were detected with artroscopy. No significant difference was found between sagittal and axial PD weighted images findings and artroscopic findings for meniscal tear detection (p>0.05). Sensitivity and specificity values for medial meniscus on sagittal PD weighted images were 90.62% and 70.37%; for lateral meniscus, 72.73% and 77.14%. Corresponding values for axial PD weighted images were 97.30% and 84% for medial meniscus and 95.65% and 80.56% for lateral meniscus, respectively. Meniscal tears detected in the sagittal PD weighted was classified according to type of rupture detected by artroscopy. There was no significant difference between artroscopy results and classification of tear on axial PD weighted image (p>0.05).In conclusion, axial 1 mm PD weighted MR image increases sensitivity and specificity of meniscal tear detection and especially classification which is important for surgical procedure decisions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2544
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307300.pdf1.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons