Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2520
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGürbüz, Ozan-
dc.contributor.authorİstek, Nilgün-
dc.date.accessioned2019-12-09T07:00:11Z-
dc.date.available2019-12-09T07:00:11Z-
dc.date.issued2017-11-24-
dc.identifier.citationİstek, N. (2017). Yaban mersini meyvesinin tıbbi beslenme tedavisi uygulanan fazla kilolu bireylerde kilo yönetimi üzerindeki etkilerinin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2520-
dc.description.abstractBu çalışmada yüksek vitamin ve lif içeriğine sahip, kan şekeri ve kolesterol üzerinde olumlu etkileri olduğu belirtilen yaban mersini meyvesinin, tıbbi beslenme tedavisiyle fazla kilolu ve obez bireylerde kilo yönetimi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere ilginin giderek arttığı bu üzümsü meyvenin metabolik kontrol üzerindeki etkisi, diyet polikliniğine başvuran danışanlardan, çalışma için uygun özellikte olan ve çalışmaya dahil olmayı kabul edenler üzerinde müdahale-kontrol grupları oluşturularak belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma 48 yetişkinde (müdahale n: 23, kontrol n: 25) yürütülmüş ve vücut ağırlığı, yağ, sıvı, kas oranları ve biyokimyasal parametreler (Glikoz, HbA1C, TSH, Total kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol, Trigliserid, ALT, AST, Ürik Asit, İnsülin, İnsülin direnci, Hemoglobin) takip edilmiştir. Danışanlar 3 haftalık aralıklar ile toplamda 12 hafta boyunca beslenme tedavisi ve beslenme eğitimi yinelenmek suretiyle görüşmeye alınmıştır. İlk 6 haftalık süreçten sonra, müdahale grubundaki danışanların diyetinden bir karbonhidrat kaynağı (1 porsiyon meyve) çıkarılarak yaban mersini meyvesi eklenmiştir. Başlangıç, 6. ve 12. haftalarda danışanların kilo takibi ve vücut analizleri yapılmış, biyokimyasal parametre değerleri kaydedilmiştir. Yağ oranları, HbA1C, ALT, AST değerlerinde her iki grupta, BKI, insülin ve insülin direnci değerlerinde yalnızca müdahale grubunda 12 hafta sonunda anlamlı farlılıklar gözlenmiştir. Çalışma sonunda LDL, total kolesterol ve ürik asit değerlerinde müdahale grubunda meydana gelen azalmalar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Yaban mersini meyvesinin bazı biyokimyasal parametrelerde olumlu etki gösterdiği tespit edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the effect of blueberry fruit, which has high vitamin and fiber contents, stated positive effects on blood sugar, cholesterol, on weight management in overweight and obese subjects by medical nutrition therapy was investigated. The effect of this grape fruit on metabolic control, which is increasingly used for the treatment of various diseases, has been tried to be determined from the clients who applied to the diet polyclinic by establishing intervention-control groups on those who are eligible for the study and who agree to participate in the study. The study was carried out in 48 adults (intervention n: 23, control n: 25) and body weight, fat, fluid, muscle ratios and biochemical parameters (Glucose, HbA1C, TSH, Total cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol, Triglyceride, ALT, AST, Uric Acid, Insulin, Insulin Resistance, Hemoglobin) were followed. Clients were interviewed at a 3-week interval for a total of 12 weeks by repeating nutrition education and nutrition treatment. After the first 6 weeks of treatment, a carbohydrate source (1 portion of fruit) was removed to the diet of the clients in the intervention group and blueberry fruit was added. At baseline, at 6th and 12th weeks, weights and body analyzes were measured and biochemical parameter values were recorded. Significant differences were observed in terms of fat ratios, HbA1C, ALT, AST values in both groups and BMI, insulin and insulin resistance value only in the intervention group at the end of the 12th week. At the end of the study, the decreases in the values of LDL, total cholesterol and uric acid in the intervention group were statistically significant. It has been found that the blueberry fruit brings positive changes in some biochemical parameters.en_US
dc.format.extentIX, 109 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectTıbbi beslenme tedavisitr_TR
dc.subjectObezitetr_TR
dc.subjectYaban mersinitr_TR
dc.subjectÜzümsü meyvetr_TR
dc.subjectMedical nutrition theraphyen_US
dc.subjectObesityen_US
dc.subjectBlueberryen_US
dc.subjectBerry fruitsen_US
dc.titleYaban mersini meyvesinin tıbbi beslenme tedavisi uygulanan fazla kilolu bireylerde kilo yönetimi üzerindeki etkilerinin araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeDetermine the impact of blueberry consumption on weight, utilizing applied medical nutrition therapy with overweight individualsen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
496119.pdf
  Until 2020-12-08
3.97 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons