Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2482
Title: MM 106 anacı üzerine aşılı elma çeşitlerinin Görükle koşullarındaki verim ve kalite özelliklerinin incelenmesi-II
Other Titles: Investigations on yield and quality of apple cultivars budded on MM 106 rootstock under Görükle condition-II
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü.
Soylu, Arif
Ertürk, Ümran
Mert, Cevriye
Öztürk, Özgür
Keywords: MM 106 anacı
Elma çeşitleri
Rootstock MM 106
Apple cultivars
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Soylu, A. vd. (2003). "MM 106 anacı üzerine aşılı elma çeşitlerinin Görükle koşullarındaki verim ve kalite özelliklerinin İncelenmesi-II". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(2), 57-65.
Abstract: Araştırma, U.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma ve Uygulama Bahçe’sinde yapılmıştır. Bahçe, MM 106 anacı üzerine aşılı 7 elma çeşidinin Bursa Görükle koşullarındaki verim ve kalite özelliklerini kıyaslamak amacıyla 1993 yılında kurulmuş ve ağaçlar doruk dalı hakim serbest dallanan terbiye sistemine göre terbiye edilmiştir. İlk 7 verim yılı sonuçlarına göre, Elstar en erken hasat edilen çeşit olmuştur. Granny Smith ağaç başına 7 yıllık ortalama verim (26.39 kg / ağaç) ve birim gövde kesit alanına düşen verim (0.39 kg/cm2 ) bakımından ilk sırada yer almış, bunu ortalama verim bakımından Jonagold (16.32 kg /ağaç) ve gövde kesit alanına verim bakımından Ultra Red (0.35 kg/ cm2 ) çeşitleri izlemiştir.Dekara verim dikkate alındığında ise Ultra Red ve Granny Smith çeşitleri ilk sırada yer almışlardır. Ortalama en yüksek meyve ağırlığı Granny Smith (169.5 g) ve Jonagold (153.5 g) çeşitlerinden elde edilmiş, meyve eti sertliği ve SÇKM, pH ve asit miktarları çeşide ve yıllara göre değişiklik göstermiştir.Bazı çeşitlerde periyodisite eğilimi görülmüştür. Sonuç olarak mevcut koşullarda Granny Smith, Ultra Red, Starkrimson D. ve Jonagold kışlık, Elstar ise yazlık çeşitler olarak önerilebilir.
This research was conducted in the experimental orchard of Uludag University, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture. The experiment plot was established by the aim to compare the yield and quality of 7 apple cultivars budded on MM 106 rootstock, under Görükle conditions, in 1993. The trees were trained to free branching system. According to the first 7 cropping years’ results, Elstar was the first maturing cultivar. Granny Smith has taken the first row in respect of average yield (26.39kg/ tree) and the yield of per cm2 of cross sectional area of the trunk (0.39 kg/cm 2) in the first seven cropping years.This was followed by Jonagold (16.32 kg/ tree) and Ultra Red (0. 35 kg/ cm2 ) . Ultra Red and Granny Smith have taken the first rows in respect of the yield of per decare. The highest average fruit weights were obtained from Granny Smith (169.5 g) and Jonagold (153.5 g) cultivars. Flesh firmness, soluble solids content, pH and titratable acidity were different more or less, among the cultivars and the years. Some of cultivars showed alternate bearing tendency. At the end of the trials,it can be stated that Granny Smith, Ultra Red, Starkrimson D. and Jonagold were recommended as winter cultivars, Elstar was recommended as a summer cultivar under this conditions.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153986
http://hdl.handle.net/11452/2482
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2003 Cilt 17 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_2_6.pdf221.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons