Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2479
Title: Doğal ve yapay gri küf (Botrytis cinerea Pers:Fr.) bulaşık olan üzümlerin muhafazası üzerine Ultraviolet-C (UV-C) ışık uygulamalarının etkisi
Other Titles: Effects of Ultraviolet-C (UV-C) light treatments on cold storage of grapes inoculated naturally and artificially with gray mold (Botrytis cinerea Pers:Fr.)
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü.
Özer, M. Hakan
Akbudak, Bülent
Keywords: Müşküle
Soğuk muhafaza
UV-C
Botrytis cinerea
Gri küf
Cold storage
Gray mold
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özer, M. H. ve Akbudak, B. (2003). "Doğal ve yapay gri küf (Botrytis cinerea Pers:Fr.) bulaşık olan üzümlerin muhafazası üzerine Ultraviolet-C (UV-C) ışık uygulamalarının etkisi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(2), 23-32.
Abstract: Çalışma “Müşküle” üzüm çeşidinin muhafazasında gri küften kaynaklanan bozulma ve çürümelerin önlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Bu amaca yönelik olarak, söz konusu üzüm çeşidi farklı sürelerdeki (5, 10 ve 20 dk) Ultraviolet-C (UV-C) ışık uygulamasından (100 cm mesafe = 0.25 kJ/m2 ) önce ve sonra gri küf (Botrytis cinerea Pers:Fr.) ile muamele edilmiştir. Ayrıca kontrol grubunu oluşturan bazı meyveler hiçbir uygulamaya tabi tutulmadan soğuk odalara konulurken, bazı meyvelere de sadece UV-C ışık uygulaması yapılmıştır. Bu şekilde tüm meyveler 0±1°C ve %90±5 nispi nem koşullarında 90 gün süreyle muhafaza edilmiş ve raf ömrü durum tespiti amacıyla da muhafaza süresine ilave olarak 3 gün oda koşullarında (22±1°C ve %65±5 nispi nem) bekletilmiştir. Deneme süresince üzüm tanelerinde uygulama öncesi, uygulama sonrası, 0., 30., 60., 90. ve 90+3. gün analizleri ve her analiz döneminde de üzüm tanelerindeki fiziksel ve kimyasal değişimler [ağırlık kaybı (%), solunum hızı (mg CO2/kg h), suda çözünebilir kuru madde (SÇKM) (%), invert şeker (g/100 g), titre edilebilir asit (TEA) (%), pH, spor sayısı (104 ), tane kabuk rengi (L, a, b)] belirlenmiştir. Çalışma sonunda, farklı UV-C uygulamaları arasından özellikle düşük sürelerle uygulanan UV-C uygulaması sonunda yapılan suni Botyrtis cinerea enfeksiyon uygulamasının diğer uygulamalara göre daha etkili olduğu belirlenmiştir.
This research was carried out in order to evaluate prevention of UV-C light treatment on grape spoilages infected with gray mold. For thus purpose, grapes were inoculated with gray mold after and before UV-C light treatment (100 cm=0.25 kJ/m2 ) at different time intervals (5, 10 or 20 minute). In addition parallel to these treatment grapes were put into cold storage room considering as control group and in addition some were just treated with UV-C but not inoculated. Under these conditions all fruits were stored for 90 days at 0±1°C and 90±5% relative humidity, and then they were kept at room conditions (22±1°C and 65±5% relative humidity) for 3 days in order to determine their shelf life situations. Physical and chemical analyses [weight loss (%), respiration rate (mg CO2/kg h), water soluble solids (WSS) (%), invert sugar (g/100 g), titratable acidity (TA) (%), pH, amount of spore (104 ) and grape berries skin colour (L, a, b)] were conducted with berries in the samples taken at the beginning of storage, before and after treatments, and at the end of 30th, 60th, 90th days storage plus 3 days keeping under room conditions. As conclusion, among the different treatments of UV-C, especially the combination of shorter UV-C treatment time and the artificial Botrytis cinerea infection were determined to be more effective than the others.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153983
http://hdl.handle.net/11452/2479
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2003 Cilt 17 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_2_3.pdf219.23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons