Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 196
Issue DateTitleAuthor(s)
20116 MV ve 15 MV foton enerjilerinde küçük alan dozimetresinin araştırılmasıKurt, Meral; Yahşi, Yonca; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
2011Yetişkinlerde fiziksel aktivite düzeyi ile sosyoekonomik durum arasindaki ilişkinin araştırılmasıKorkmaz, Nimet Haşıl; Deniz, Murat; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
2011Lineer hızlandırıcılarda fiziksel ve sanal kama filtrelerin karşılaştırılması ve dozimetrik değerlendirilmesiKaynak, Z. Gökay; Şengül, Aycan; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
2016-08-05Farklı nüklear matürasyon aşamalarında oosit, kumulus hücreleri ve follikül sıvısında eksprese edilen matürasyon faktörlerinin rolüAvcı, Berrin; Kuşpınar, Göktan; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.
2016-07-22Karaciğer yetmezliği olan hastalarda solunum işlevlerinin spirometrik yöntemle incelenmesiÖzyener, Fadıl; Demirel, Sadettin; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Fizyoloji Anabilim Dalı.
2016-07-01Ayak tabanı ve ayak bileği iç taraf bağlarının morfolojisiKafa, İlker Mustafa; Babacan, Serdar; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıp/Anatomi Anabilim Dalı.
2016-05-25Serebral yan ventriküle enjekte edilen araşidonik asitin solunum sistemine etkisi: Etkiye aracılık eden merkezi mekanizmaların araştırılmasıYalçın, Murat; Erkan, Leman Gizem; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Fizyoloji Anabilim Dalı.
2017-03-01Kapadokya, Mustafapaşa Köyü, 42 pafta, 5005-5006 parsellerde yer alan sivil mimarlık örneği yapının restorasyon projesiBağbancı, Özlem Köprülü; Çiftçi, Ceyda; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mimarlık Anabilim Dalı.
2017-02-13Tespit edilemeyen verilerin analizinde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılmasıÖzkaya, Güven; Çalışkan, Gülser; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Biyoistatistik Anabilim Dalı.
2016-06-10Prostat kanserlerinde yoğunluk ayarlı radyoterapi (yart) ve volümetrik ayarlı ark terapi (vmat) tekniklerinin hastaya özel tedavi kalite güvencelerinin karşılaştırılmasıKurt, Meral; Baltaş, Devran; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
2011Farklı lineer hızlandırıcılar için serrobend alaşım blokları ile çok yapraklı kolimator sistemlerinin dozimetrik karşılaştırılmasıÖzkan, Lütfi; Büyükavcı, Özlem; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
2011-07-27Yıldızıl harmonik yalınkat fonksiyonlarÖztürk, Metin; Koparal, Sibel; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
2011Akdeniz bölgesindeki çeşitli lokalitelerden toplanan benekli kertenkele (Chalcides ocellatus (Forskal) 1775)'nin helmint faunasıYıldırımhan, Hikmet S.; İncedoğan, Sezen; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
2011GaSb yarı iletken temelindeki infrared fotodiyotların karanlık akımlarının incelenmesiAhmetoğlu, Muhitdin; Kucur, Banu; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
1995Toplu tüketim yerlerine yemek servisi yapan yemek fabrikalarındaki üretim koşullarının ve yemeklerin organoleptik, mikrobiyolojik ve kimyasal kalitelerinin değerlendirilmesiYıldırım, Yalçın; Günaydın, Sevil; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı.
1995Bursa Bölgesi amatör ve profesyonel futbolcuların oynadıkları mevkilerine göre vücut kompozisyonlarının ve dikey sıçrama parametresinin incelenmesiAydınlı, Ufuk; Doğan, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
1990Şizofrenik bozukluk gösteren hastaların MMPI profil özelliklerinin araştırılmasıTaneli, Suna; Baycan, Nevin; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1991İki ortalama farkına ilişkin hipotezlerin z ve t testi ile kontrolünde, verilen kararların doğruluk dereceleriKan, İsmet; Ediz, Bülent; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı/Biyoistatistik Bilim Dalı.
1990Lepralı hastaların kişilik ve sosyal profilleriTaneli, Suna; Şeker, Zeynep; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1996Bağımsız iki örnek ortalama farkına ilişkin hipotezlerin t ve Mann-whitney U testi ile kontrolünde, verilen kararların doğruluk dereceleriKan, İsmet; Menek, Turgay; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı/Biyoistatistik Bilim Dalı.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 196