Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 251
Issue DateTitleAuthor(s)
2020-03-03Şiddet gören kadınların depresyon, psikolojik dayanıklılık ve benlik saygıları üzerine bir araştırmaSarandöl, Aslı; Karaoğlan, Çağla; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı/Klinik Psikoloji Bilim Dalı.
2020-09-25Yoğun bakım hemşirelerinin deliryum hakkındaki farkındalıkları ve deliryum yönetimlerinin incelenmesiPehlivan, Seda; Yılmazer, Rabia Gülnur; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hemşirelik Anabilim Dalı.; 0000-0002-6349-1324
2020-09-11Böbrek nakilli bireylerin beslenmeye bağlı kardiyovasküler risk faktörlerinin değerlendirilmesiSoyutemiz, Gül Ece; Altıntaş, Mehmet; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı.; 0000-0003-3569-9096
2019-08-26Spor merkezine kayıtlı bayanların sağlıklı beslenme ve genetiği değiştirilmiş organizmalar/gıdalar hakkında bilgi düzeylerinin saptanmasıÇıbık, Recep; Koparal, Ayla; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı.
2020-02-11Septoplasti ameliyatı geçiren hastaların ameliyat günü yaşadıkları ağrının günlük yaşam aktivitelerine etkisiAkansel, Neriman; Sarıkuş, Meltem Alkan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hemşirelik Anabilim Dalı.
2019-09-02Azerbaycan propolisinde faydalı biyolojik aktiviteye sahip fenolik bileşiklerin nitel ve nicel olarak incelenmesiSonal, Songül; Oruç, Hasan Hüseyin; Sarıyev, Rashad; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Farmakoloji ve Taksikoloji Anabilim Dalı.
2019-07-11Stres uygulanan ratlarda spirulina desteğinin hematolojik parametrelere etkisiAydın, Cenk; Gurbanlı, Rovshan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü//Veteriner Fizyoloji Anabilim Dalı.
2019Depresyon hastalarında çocukluk ve yetişkin bağlanma stilleriAkkaya, Cengiz; Bıyık, Büşra Sümeyye; Bursa Uludağ Üni̇versi̇tesi̇/Sağlik Bi̇li̇mleri̇ Ensti̇tüsü/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2020-07-10Göçmen öğrencilerin kavramsal hazır bulunuşluk düzeylerinin akademik başarı ve motivasyona etkisiDemirel, Fatih; Kara, Tuğba; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı/Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı.
2019Üridinin yenidoğan hiperoksik beyin hasarı modelinde serbest oksijen radikalleri üzerine etkisinin araştırılmasıAlkan, Tülin; Al, Nevin; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Fizyoloji Anabilim Dalı.
2019-06-14Böbrek nakli sonrası magnezyum düzeyindeki değişikliklerin glukoz metabolizması üzerine etkisinin incelenmesiGören, Bülent; Oflaz, Rafet; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Fizyoloji Anabilim Dalı.
2019-06-14Valproik asit ile otizm modeli oluşturulan sıçanlarda empati benzeri davranışın değerlendirilmesiGören, Bülent; Öz, Pınar; Tunçak, Süeda; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Fizyoloji Anabilim Dalı.
2019-05-30Diz ve kalça artroplastisi geçirmiş hastaların erken mobilizasyonunu etkileyen faktörlerin belirlenmesiVatansever, Nursel; Bulut, Akif; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hemşirelik Anabilim Dalı.
2019-08-26Oral yolla alınan capsaisinin yağ dokudaki adipokin ekspresyonu üzerine etkileriİlhan, Tuncay; Demiroğlu, Merve; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.
2019-06-10Sınav sistemi değişikliklerinin öğrencilerin anksiyete düzeylerine etkisiKırlı, Selçuk; İnkaya, Mehmet; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
2019-08-06Üridin ve nükleotidlerinin hemostaz parametreleri üzerine etkileriSağdilek, Engin; Arı, Merve; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Fizyoloji Anabilim Dalı.
2019-06-28Hafif/orta şiddette alt veya üst ekstremite direnç egzersizlerinin akciğer işlevleri ve yaşam kalitesi üzerine etkisiÖzyener, Fadıl; Ünal, Hacı Osman; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Fizyoloji Anabilim Dalı.
2019-06-19Serviks kanser hastalarının VMAT tedavi planlamasında düşük ve yüksek enerjili fotonların dozimetrik karşılaştırılmasının retrospektif olarak incelenmesiDemiröz Abakay, Candan; Turan, Abdulhamit; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Onkoloji Anabilim Dalı.
2019Meme kanserinde hibrit (konformal ve tanjansiyel yoğunluk ayarlı radyoterapi) planlama tekniğinin geleneksel alan içinde alan konformal radyoterapi tekniği ile karşılaştırılmasının retrospektif olarak incelenmesiKahraman Çetintaş, Sibel; Cura, Ece Ayfer; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı/Sağlık Fiziği Bilim Dalı.
2020-06-26Menopoz döneminde karşılaşılan şikâyetlerde alternatif tedavi kullanma durumlarının tespit edilmesiÖzdemir, Aysel; Eskicioğlu, Meltem; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hemşirelik Anabilim Dalı.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 251