Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2393
Title: Armut ve ayvada nişasta jel elektroforez tekniğine göre peroksidaz izoenzim analizleri için en uygun yöntemin belirlenmesi
Other Titles: Determination of the most effective method for peroxidase isozyme analysis by starch gel electrophoresis in pear and quince
Authors: Küden, Ali
Krebs, Stephen L.
Arora, Rajeev
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü.
Gülen, Hatice
Keywords: Armut
Ayva
Peroksidaz
Nişasta jel elektroforezi
Pear
Quince
Peroxidase
Starch gel electrophoresis
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gülen, H. vd. (2002). "Armut ve ayvada nişasta jel elektroforez tekniğine göre peroksidaz izoenzim analizleri için en uygun yöntemin belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(1), 191-200.
Abstract: Bu çalışma, armut çeşitleri ile ayva anaçlarında çeşitli amaçlarla kullanılabilecek peroksidaz (PRX) izoenzim analizleri için en uygun nişasta jel elektroforez (SGE) yönteminin belirlenmesi üzerine kurulmuştur. Denemede, Bartlett (BT= Williams) ve Beurre Hardy (BH) armut çeşitleri ile QA ayva anacının yıllık sürgünlerinden alınan kabuk dokusu örnekleri kullanılmıştır. SGE için Krebs (1996), modifiye edilmiş Krebs (1996) ve modifiye edilmiş Santamour ve ark (1986) olmak üzere 3 farklı ekstraksiyon solüsyonu; Histidine-citrate, pH 5.7, Morpholine-citrate pH 6.25 ve Lithium Borate/Tris-citrate pH 8.3 olmak üzere 3 farklı jel ve elektrot sistemi ve Wendel ve Weeden (1989), modifiye edilen Santamour ve ark. (1986) ve Santamour ve ark (1986) Guaiacol yöntemi olmak üzere 3 farklı boyama sistemi denenmiştir. Sonuç olarak, armut ve ayvada SGE ile peroksidaz izoenzim analizlerinde Santamour ve ark. (1986) yöntemine göre ekstrakte edilen örneklerin Lithium borate/Tris citrate pH 8.3 jel ve elektrot sistemine göre elektroforezden geçirilip Wendel ve Weeden (1989) yöntemine göre boyandığı kombinasyon en iyi sonucu vermiştir.
This study was conducted to determine the most effective starch gel electrophoresis (SGE) method for peroxidase (PRX) analysis that can be used various aimes in pear varieties and quince rootstock. Bark tissues collected from current year shoots of Bartlet (BT=Williams) and Beurre Hardy (BH) pear scions and QA rootstock were used in this study. In SGE, 3 different extraction buffers, Krebs (1996), modified Krebs (1996) and modified Santamour et al. (1986); 3 different gel and electrod buffers, Histidine-citrate pH 5.7, Morpholine-citrate pH 6.25 and Lithium Borate pH 8.3; and 3 diffenet staining buffers, Wendel and Weeden (1989), modified Santamour et al. (1986) and Santamour et al. (1986) Guaiacol method were used. As a result, the combination of method consisted of Santamour et al. (1986) extraction buffer, Lithium borate/Tris citrate pH 8.3 gel and electrod buffer and Wendel and Weeden (1989) satining buffer was given the best isozyme pattern for peroxidase analysis of pear and quince by SGE.
Description: Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Ali Küden'in danışmanlığında Hatice Gülen Sertli tarafından yazılan "Ayva ve armutlarda anaç/kalem ilişkilerinin izoenzim analizleriyle araştırılması" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153960
http://hdl.handle.net/11452/2393
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2002 Cilt 16 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_18.pdf447 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons