Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2356
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKahraman, Hüseyin-
dc.contributor.authorShaba, Tahir-
dc.date.accessioned2019-12-06T06:10:43Z-
dc.date.available2019-12-06T06:10:43Z-
dc.date.issued2010-08-13-
dc.identifier.citationShaba, T. (2010). Hadis usûlünde muhteva gelişimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2356-
dc.description.abstractKur'an'dan sonra İslam dininin ikinci kaynağını oluşturan hadis, İslam âlimleri tarafından büyük ilgi görmüştür. Bunun için alimler, hadisin günümüze kadar sağlam bir şekilde gelmesini sağlamak için ellerinden geldiği çabayı sarf etmişlerdir. Alimlerin bu konuyla ilgili ortaya koydukları malumat ve kaidelerin tümü ?Hadis Usûlü?nü teşkil etmektedir. er-Râmehurmuzî'nin hadis usûlüne dair ilk müstakil eseri telif edene kadar, bu ilim, diğer İslamî ilimlerin usûl kitaplarında karışık halde işleniyordu. Hadis usulü kendi içinde mutekaddimun ve mute'ahhirun dönemi şeklinde ikiye ayrılır. er-Râmehurmuzî, el-Hâkim en-Neysâburi ve el-Hatîb el-Bağdadî mutekaddimûn dönemini temsil ederken, el-Kâdî `İyâd, İbnu's-Salâh ve İbn Hacer de muteahhirun dönemini teşkil ederler. Bu iki farklı dönemde verilen eserlerin, her bir döneme özgün farklılıkları bulunmaktadır. Birinci dönemde yazılan eserlerdeki bilgiler hadis gibi senedleriyle verilirken, ikinci dönemdekiler hadisler dışındaki senedleri düşürülerek verilmiştir. İbnu's-Salâh'ın `Ulûmu'l-Hadis adlı eseriyle zirvesine ulaşan hadis ilmi, daha sonra buna dayanarak telif edilen eserlerle canlılığını koruyabilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe hadith as it is the second source of Islam after Quran, has been very interesting for scholars of Islam. Therefore these scholars, have spent many efforts to make sure the hadith comes till nowadays healthy and sure. The whole knowledges and principles the scholars have put forth, constitute the Usul al-Hadith (The Methodology of Hadith). Till ar-Ramahurmuzî writed the first separate book about the methodology of hadith, this science has been taken within the other literatures of Islamic sciences. The methodology of hadith apparts in two periods as; the classic scholars and the moderns. While ar-Ramahurmuzî, al-Hâkim an-Naysâburi and al-Hatîb al-Baghdadî represent the classic period, al-Qâdî `Iyâd, Ibnus-Salâh and Ibn Hajar represent the modern period. The literatures that are written during these two different periods, have unique differences that belong to each one of the periods. While the knowledges that take place in the literatures of the first period have been written as hadith with sanads, those in the second period have been written without sanads except the hadiths. The science of hadith that reachs its peak with the book of Ibnus-Salâh called `Ulûmul-Hadith has been able to save its vividness with the literatures written based on it later.en_US
dc.format.extentX, 112 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectHadis usûlütr_TR
dc.subjectMuhtevatr_TR
dc.subjectMutekaddimûntr_TR
dc.subjectMuteahhiruntr_TR
dc.subjectMethodology of hadithen_US
dc.subjectContenten_US
dc.subjectThe classicsen_US
dc.subjectThe modernsen_US
dc.titleHadis usûlünde muhteva gelişimitr_TR
dc.title.alternativeThe content development of methodology of hadithen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
262953.pdf1.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons