Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2345
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTuncel, Ercan-
dc.contributor.authorAlgın, Efnan-
dc.date.accessioned2019-12-06T05:40:17Z-
dc.date.available2019-12-06T05:40:17Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationAlgın, E. (2009). Tiroid nodüllerinde benign malign ayrımında klasik tanı yöntemlerinin ince iğne aspirasyon biyopsisi ile karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2345-
dc.description.abstractTiroid nodülleri toplumda sık gözlenen bir problem olup, saptanan nodüllerde benign malign ayırımının yapılması önem taşımaktadır. Bu çalışmada, tiroid nodüllerinin benign malign ayrımında, muayene bulguları ve ultrasonografik özelliklerin ince iğne aspirasyon biyopsisi sonuçlarıyla karşılaştırılması amaçlandı.Çalışmaya tiroid nodülü bulunan 60 hasta alındı. Her hastaya detaylı fizik muayene, gri skala ultrasonografi (USG) ve renkli Doppler USG yapıldı. 60 hastada 10 mm ve üzerinde çapı olan toplam 77 nodüle USG eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) yapıldı. Muayene bulguları ve sonografik özellikler sitolojik sonuçlarla karşılaştırıldı.Fizik muayenede sert olarak palpe edilen nodüllerin malignite ile ilişkili olduğu saptanırken (p<0.001); hipoekojenite, düzensiz sınır ve mikrokalsifikasyon malignite ilişkili sonografik kriterler olarak bulundu (p<0.05). Lojistik regresyon analizlerinde kalsifikasyonun bağımsız risk faktörü olduğu ve mikrokalsifikasyonun malignite kuşkusunu 5.53 kat artırdığı saptandı (OR 5.53). Hem santral hem de periferal pulsatilite indeksi (PI) ve rezistivite indeksi (RI) değerlerinin malign nodüllerde anlamlı derecede yüksek olduğu (p<0.05) ve bu değerlerin artışına paralel olarak malignite olasılığının arttığı belirlendi.Bu sonuçlar; tiroid nodüllerinin benign malign ayrımının yapılmasında, muayene bulguları ve sonografik özelliklerin yardımcı olmakla beraber, kesin tanı için her nodülün İİAB ile değerlendirilmesi gerektiğini düşündürmektedir. Ancak çeşitli nedenlerle, her nodüle İİAB yapılması mümkün olmayan multinodüler guatrlı olgularda, doğru tanı konulabilmesi için; sonografik incelemede maligniteyi destekleyen bulgular ve özellikle yüksek RI-PI değerleri saptanan nodüllerin, İİAB için seçilmesi önem taşımaktadır.tr_TR
dc.description.abstractBecause thyroid nodules are frequently observed in society it’s important to separate whether nodules are benign or malignant. In this study, we aimed to compare physical examination and ultrasound (US) findings with fine needle aspiration (FNA) results in distinguishing of benign and malignant nodules. 60 patients with thyroid nodules are taken to the study. Detailed physical examination, gray scale US and color Doppler US had been done to each patient. US guided FNA had been done to 77 nodules which are greater than 10 mm diameter in 60 patients. Physical examination and US finding are compared with cytological results. It has been determined that stiff nodules palpated in physical examination (p<0.001), hipoecogenity, irregular borders and microcalsification observed in US are related with malignancy (p<0.05). Calcification was determined as an independed risk factor and microcalcification was determined to increase the malignancy suspicion 5.53 times in logistic regression analysis (OR 5.53). Malignancy risk was found to be increased with both central and peripheral index of pulsatility (PI) and index of resistivity (RI) values in thyroid nodules (p<0.05). As a result, physical examination and US findings are important in distinguishing benign and malignant nodules but FNA is required for definitive diagnosis. US findings especially high RI-PI values are important in selecting nodule for FNA in multinodular cases.en_US
dc.format.extentIII, 37 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectTiroid nodülleritr_TR
dc.subjectTiroid kanseritr_TR
dc.subjectTiroid ultrasonografisitr_TR
dc.subjectDopplertr_TR
dc.subjectİnce iğne aspirasyon biyopsisitr_TR
dc.subjectThyroid nodulesen_US
dc.subjectThyroid canceren_US
dc.subjectThyroid ultrasonographyen_US
dc.subjectFine needle aspirationen_US
dc.titleTiroid nodüllerinde benign malign ayrımında klasik tanı yöntemlerinin ince iğne aspirasyon biyopsisi ile karşılaştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeComparision of classical methods with fine needle aspiration results in distinguishing benign and malignant nodulesen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307178.pdf1.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons