Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2251
Title: Emek Beldesi'nde yaşayan 20 yaş ve üstü kadınlarda metabolik sendrom prevalansı araştırması
Other Titles: Prevalence of metabolic syndrome in women aged 20 years or older, living in Emek District, Bursa
Authors: Sadıkoğlu, Ganime
Orhan, Hasan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı.
Keywords: Metabolik sendrom
IDF
Prevalans
Santral obezite
Kardiyovasküler risk
Metabolic syndrome
Prevalence
Central obesity
Cardiovascular risk
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Orhan, H. (2009). Emek Beldesi'nde yaşayan 20 yaş ve üstü kadınlarda metabolik sendrom prevalansı araştırması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Metabolik sendrom kişiyi kardiyovasküler morbidite ve mortaliteye yatkın hale getiren bazı risk faktörlerinin bir araya gelmesidir. Reaven'in "Sendrom X'' tanımından itibaren pek çok isimle anılmıştır. Farklı tanı kriterleri ile farklı şekilde tanımlanan metabolik sendromun temelinde insülin direnci yer alır. Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) santral-abdominal obeziteyi ön koşul olarak kabul etmiş ve beraberinde kan basıncı yüksekliği, kanda glukoz yüksekliği, trigliserit yüksekliği, HDL kolesterol düşüklüğü veya bunların tedavisini metabolik sendrom tanı kriterleri olarak önermiştir. Biz de Emek Beldesi'nde yaşayan 20 yaş ve üstündeki 807 kadın üzerinde IDF kriterlerini kullanarak metabolik sendrom prevalansı araştırması planladık. Yaş ortalaması 42.7±13.3 yıl, santral-abdominal obezite prevalansı %87,7 idi. Metabolik sendrom prevalansını %17,5 olarak belirledik. %77,7'si fazla kilolu veya obez olan çalışma grubumuzda; metabolik sendrom prevalansının kadınlardaki ilerleyen yaş, evlenmiş olmak, multiparite ve gestasyonel diyabet öyküsü ile artmakta olduğunu belirledik. Günde iki öğün yemek yiyenler, besin olarak sebze meyve grubunu tercih edenler ve diyabet, hipertansiyon veya dislipidemi hastalıklarından her hangi birine sahip olanlarda metabolik sendrom daha sık görülmekteydi. Fazla kilolu veya obez kadınlarda metabolik sendrom prevalansı belirgin olarak yüksek bulundu.Obezite epidemisi ile beraber artmakta olan metabolik sendrom; kalp krizi veya inme riskini 3 kat, bu olaylardan ölme riskini 2 kat arttırmaktadır. Bu nedenle metabolik sendrom önemli bir toplum sağlığı sorunu olmaya ve üzerinde araştırmalar yapılmaya devam edecektir.
The metabolic syndrome is a clustering of risk factors which predispose an individual to cardiovascular morbidity and mortality. After Reaven’s definition of ‘’Syndrome X’’, it has been called with different names. Insulin resistance is the basis of metabolic syndrome that has been defined by different criterias in different shapes. International Diabetes Federation (IDF) accepted central-abdominal obesity as a prerequisite and requests increased blood pressure, increased blood glocose, increased trigliserides, decreased HDL cholesterol or their treatment as metabolic syndrome definition criterias. We planned that metabolic syndrome prevalence study, using IDFcriteria, on 807 women aged 20 or older, living in Emek District, Bursa. Mean age was 42±13.3 and central-abdominal obesity prevalence was 87,7%. We found metabolic syndrome prevalence as 17,5%. In our study population, 77,7% of them were overweighted or obese, we found that metabolic syndrome prevalence increases with increasing age, marriage, multiparity and gestational diabetes mellitus history of women. We found metabolic syndrome was more prevalent in women that eats twice in a day, preferring vegetables and fruits and having one of the diseases of diabetes, hypertension or dyslipidemia. We found metabolic syndrome prevalence significantly high in overweighted and obese women. Metabolic syndrome, increasing together with obesity epidemic, increases heart attack or stroke risk 3 times more, and increases risk of dying such an event twice more than that don’t have metabolic syndrome. Because of that, metabolic syndrome will continue to be a major public health problem and studied on it.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2251
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307172.pdf470.8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons