Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2213
Title: Makedonya'da Komünizm sonrası dönemde ortaya çıkan dini akımlar ve temel görüşleri
Other Titles: Post-Communism religious movementt in Macedonia and their basic ideologies and thoughts
Authors: Çelenk, Mehmet
Kamberi, Nesibe
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Komünizm
Yugoslavya
Makedony
Dini akımlar
Cemaat
Radikal
Sufi akım
Communism
Yugoslavia
Macedonia
Religious movements
Community
Radical
Sofi movement
Issue Date: 25-Aug-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kamberi, N. (2015). Makedonya'da Komünizm sonrası dönemde ortaya çıkan dini akımlar ve temel görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Makedonya'da yaşayan müslüman toplum komünist sistemin çöküşünden sonra büyük bir değişim süreci yaşamıştır. Demokratik sisteme geçişle beraber başta Türkiye ve Arap ülkeleri menşeli çok sayıda dini grup, cemaat ve akım Makedonya'da ortaya çıkmıştır. Çalışmamız bu grupların makedonya'da ortaya çıkışları, yayılmaları ve faaliyetleri hakkındadır. Yugoslavya komünist sisteminin çöküşüyle ortaya çıkan bu dini gruplar ve cemaatlerin faaliyetleri sayesinde toplum içinde bir dini canlanma ve hareketlilik söz konusu olmuştur. Makedonya İslam toplumu içinde faaliyet gösteren bu gruplar, ılımlı veya radikal olsun, her düzeyde dini hareketliliği beraberinde getirmiştir. Eğitim, dindarlık, basın, İslam dünyası ile ilişkiler, media vs. bu gruplardan derin bir şekilde etkilenmiştir. Çalışmamız boyunca bu grupların Makedonya İslam toplumu içinde yaptıkları hizmetler ve yol açtıkları dini, siyasi ve kültürel gerilimler de ele alınmıştır. Makedonya'da komünizm sonrası ortaya çıkan dini bu akımların Balkan coğrafyası ve Balkan Müslümanlığına olan etkileri de ayrıca ele alınmıştır.
Macedonian Muslim community faced a huge fundamental transformation process after the fall of communist system in Yugoslavia and Macedonia.. After the establishment of democratic political system in newly independent Macedonia too many religious sects, groups and movement from all over the world, especially Turkey and Arab countries, came to Macedonia. In this research we will study the emergence, spread and activities of these groups. The religious movements' activities, both moderate and radical, which followed by fall of communism in Yugoslavia, a fresh and strong religious revivalism occurred among Muslim community of Macedonia. Education, daily religious practises, relations with Muslim World, media etc. Deeply affected by these groups. Social services, all sort of activities, educuation, religious and political tensions which cotributed by these groups are the main topics which are held in this research. We also studied the political, social and religious influance of these groups on Balkan countries and Muslim communities living in Balkans.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2213
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427379.pdf2.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons