Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/21845
Title: Osmanlı kuruluş döneminde Bursa’da iz bırakmış önemli bir ilim adamı Molla Yegân ve yegânzâdeler
Other Titles: An important scientist who left a mark in Bursa during the Ottoman foundation: Molla Yegan and yeganzades
Authors: Hızlı, Mefail
Deniz, Şeyma
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
0000-0003-3745-1692
Keywords: Molla Yegân
Yegânzâdeler
Medrese
Müderris
Ulemâ
Mullah Yegân
Yegânzâdees
Madrasa
Professor
Issue Date: 13-Jul-2021
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Deniz, Ş. (2021). Osmanlı kuruluş döneminde Bursa’da iz bırakmış önemli bir ilim adamı Molla Yegân ve yegânzâdeler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Osmanlı Devleti’nde ulema sınıfı arasında seçkin bir konuma sahip olan Molla Yegân ve ailesini konu alan bu çalışmada, Molla Yegân ve onun soyundan geldikleri için Yegânzâdeler lâkabıyla meşhur olan ailesinin hayatları, eserleri, vakıfları, etkiledikleri ve etkilendikleri isimlerin biyografileri ile muasırı bulunduğu kişiler üzerinde durulmuştur. Söz konusu çalışmanın nirengi noktasını biyografi eserleri ile arşiv belgeleri oluşturmaktadır. Bu kaynaklar ışığında çalışmanın konusunu oluşturan kişiler lâkab ve soyları, tarihî kaynaklarda nasıl ele alındıkları, ilmî yolculukları, görevleri, etkilendikleri ekoller, eserleri, hocaları, talebeleri vs. çeşitli yönlerden ele alınarak haklarında bilgi verilmiştir. Bunlara ilave olarak tezin odak noktasını oluşturan Molla Yegân’ın hangi âlimlerle aynı dönemde yaşadığının daha iyi anlaşılması için muasırı olduğu önemli ulemanın isimleri kronolojik sırayla verilmiştir. Tüm bu aşamalar sırasında konuyla ilgili ikincil kaynaklar da incelenmiş olup bu çalışmalarda yanlış bilgi ihtiva eden bölümler, Osmanlı dönemi klasik kaynakları referans gösterilerek karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.
This study is about Molla Yeğen and his family, Molla was distinguished among his Ulema class during the Ottoman Empire, and his descendants who were known as "Yegânzâdeler" became famous because of their lives, works, foundations and the names of contemporary people who they affected and who they were influenced by. Aforementioned, the triangulation point of the study consists of the biography Works and the archived information. In the light of these sources, information were given about the people who are the subject of this study by taking various aspects like, their names and how they were handled with historical sources, their scientific (ilmi) journeys, their duties, the schools they were affected by, their works, their teachers, their students, etc. Throughout the stages, minör sources which are related to the topic were examined, and the chapters that contained wrong information in these studies were evaluated comparatively with the classic sources of the Ottoman period. In addition to these, the important contemporary Ulama’s names were given a chronologic order in order to know the focal point of the thesis “Molla Yegan” better and to know with which scholars and which period of time he lived.
URI: http://hdl.handle.net/11452/21845
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Şeyma_DENİZ.pdf3.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons