Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2170
Title: Yalova ili atmosferik polenlerinin volumetrik yöntemle belirlenmesi
Other Titles: Identification of atmospheric pollen grains using a volumetric trap in Yalova province
Authors: Bıçakcı, Adem
Altunoğlu, Mustafa Kemal
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Atmosferik polenler
Polen takvimi
Yalova
Airborne pollen grains
Pollen calendar
Issue Date: 16-Sep-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Altunoğlu, M. K. (2010). Yalova ili atmosferik polenlerinin volumetrik yöntemle belirlenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Yalova ili atmosferine ait atmosferik polenler 1 Ocak 2004 - 31 Aralık 2005 tarihleri arasında volumetrik yöntemle VPSS 2000 (Lanzoni) cihazı kullanılarak araştırılmıştır.İki yıl süresince, 46 taksona ait toplam 56719 polen/m3 Yalova atmosferinde kaydedilmiştir. Tespit edilen bu taksonların 27'sinin odunsu (%79.83), 18'inin otsu (%11.94), Poaceaee (%7.57) ve teşhis edilemeyen (%0.66) bitkilere ait olduğu belirlenmiştir.Çalışılan bölgede, yoğun olarak saptanan odunsu taksonlar; Platanus sp. (%29.73), Cupressaceae/Taxaceae (%19.12), Pinus sp. (%6.64), Alnus sp. (%4.04), Castanea sp. (%3.51), Quercus sp. (%3.00), Fraxinus sp. (%2.50), Olea sp. (%1.97), Corylus sp. (%1.70), Carpinus sp. (%1.13), Acer sp. (%1.09) olarak saptanmıştır. Otsu bitkiker ise; Poaceaee (%7.57), Ambrosia sp. (%2.55), Urticaceae (%1.83), Chenopodiaceae/ Amaranthaceae (%1.58), Mercurialis sp. (%1.52), Plantago sp. (%1.31) olarak belirlenmiştir. Çalışılan bölgede polen yoğunluğunun en fazla olduğu ay Nisan (%40.12) ve Mayıs (%16.37) olarak belirlenmiştir.
In this study, airborne pollen grains and allergenic plants taxa of Yalova province were investigated using a hirst volumetric trap VPSS 2000 (Lanzoni) from 01th January 2004 to 31th December 2005.During two years period, a total of 56719 pollen grains / m³ which belonged to 46 taxa were recorded. From identified taxa, 27 belong to arboreal (79.83%) and 18 taxa to non - arboreal (11.94%) plants and Poaceaee (7.57%) and 0.66% unidentified pollen grains.In the investigated region, from arboreal plant taxa Platanus sp. (29.73%), Cupressaceae/Taxaceae (19.12%), Pinus sp. (6.64%), Alnus sp. (4.04%), Castanea sp. (3.51%), Quercus sp. (3.00%), Fraxinus sp. (2.50%), Olea sp. (1.97%), Corylus sp. (1.70%), Carpinus sp. (1.13%), Acer sp. (1.09%) and from non-arboreal plant taxa Poaceaee (7.57%), Ambrosia sp. (2.55%), Urticaceae (1.83%), Chenopodiaceae/ Amaranthaceae (1.58%), Mercurialis sp. (1.52%), Plantago sp. (1.31%) were responsible for the greatest amounts of pollen grains in two years. Maximun pollen concentration of investigated region is recorded in April (40.12%) and in May (16.37%).
URI: http://hdl.handle.net/11452/2170
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
339893.pdf14.87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons