Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2169
Title: Bursa ili 6-14 yaş grubu çocuklarda besin alerjisi ve semptomlarının sıklığı
Other Titles: The prevalence of food allergy and symptoms among children aged 6 to 14 years in Bursa city
Authors: Canıtez, Yakup
Bayram, Gönül
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Besin alerjisi
Çocuk
Epidemiyoloji
Prevalans
Food allergy
Child
Epidemiology
Prevalence
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayram, G. (2011). Bursa ili 6-14 yaş grubu çocuklarda besin alerjisi ve semptomlarının sıklığı. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Dünyada ve ülkemizde çocukluk çağında besin alerjisi ve semptomlarının görülme sıklığı ile ilgili epidemiyolojik çalışmalar kısıtlı sayıdadır.Bu çalışmada Bursa ili merkezinde 6-14 yaş grubu okul çocuklarında besin alerjisinin; görülme sıklığı, başlama yaşı, görülen semptomlar, besin alerjisine sebep olan en sık besinler, besin alerjisi ile ilgili çeşitli özellikler çocukların anne ve babaları tarafından cevaplandırılan anket formları kullanılarak araştırılmıştır.Çalışma populasyonu toplam 3944 çocuktan oluştu. Populasyonun 1978'i (%50,2) erkek, 1966'sı (%49,8) kız çocuklardan olşuyordu. Çocukların yaşları 6-14 yaş arasında idi; ortalama yaşları 10,19 (± 2,30) olarak bulundu.Çalışma populasyonunda (n:3944), yaşam boyu en az bir kez besin alerjisi bulguları varlığı (yaşam boyu veya kümülatif prevalans) %13,4, son bir yılda besin alerjisi bulguları varlığı (son bir yıldaki prevalans) %5,7 olarak bulundu. Doğumdan bugüne dek en az bir kez besin alerjisi nedeniyle doktora başvurma oranı %8,3, doktor tarafından yaşam boyu en az bir kez besin alerjisi tanısı konulan çocukların oranı (doktor tanılı kümülatif prevalans) %6,4 olarak saptandı.Tüm çalışma populasyonunda (n:3944) besin alerjisine neden olan besinler sırasıyla; katkılı besinler %5,4 (boyalı şekerler ve hazır cipsler (%4,7) ketçap, salça ve turşu (%0,7)), yumurta %3,9, kakaolu besinler (çikolata, gofret vb.) %3,8, inek sütü ve inek sütü ürünleri (yoğurt, peynir, tereyağı vb.) %3,0 olarak bulundu.Doktor tarafından yaşam boyu en az bir kez besin alerjisi tanısı alan çocuklarda (n:253); besin alımından sonra en sık deri bulgularının (%83,8), sonra sırasıyla gastrointestinal sistem bulguları (%10,3), solunum sistemi bulguları (%3,6), nörolojik bulgular (%2,4) ve kardiyovasküler sistem bulgularının (%0,4) gözlendiği saptandı.Yaşam boyu en az bir kez besin alerjisi bulguları olan çocuklarda besin alerjisi bulgularının ilk başlama yaşı en sık 2-4 yaş (%45,5), sonra 5-7 yaş (%26,1) olarak saptandı.Doktor tarafından yaşam boyu en az bir kez besin alerjisi tanısı konulan çocukların anne veya babalarındaki besin alerjisi sıklığı %12,2, kardeşlerindeki besin alerjisi sıklığı %9,1 olarak bulundu.Tüm çalışma populasyonundaki (n:3944) çocuklarda doktor tanılı diğer alerjik hastalıkların sıklığı sorgulandığında; astım %10,9 çocukta, alerjik rinit %10,2 çocukta, atopik dermatit %4,3 çocukta, alerjik konjunktivit %3,9 çocukta, ürtiker %2.0 çocukta, ilaç alerjisi %1,7 çocukta saptandı.Bursa il merkezinde 6-14 yaş grubu çocuklarda besin alerjisi ve semptomlarının görülme sıklığının önemli bir oranda bildirildiği görülmüştür. Hekimler ve aileler için, çocukluk çağında besin alerjisine yaklaşım konusunda bu verilerin yararlı olacağı düşünülmektedir.
In the world and in our country, there is a limitted number of epidemiological studies regarding the prevalence of food allergy and symptoms in childhood.In this study, the prevalence of food allergy, the age of onset, symptoms, the most common food allergens and the other characteristics of food allergy at school children of 6-14 age group in Bursa city center are investigated by the questionnaire completed by parents.The study population consisted of 3944 children of whom 1978 (50.2%) were male, 1966 (49.8%) were female and the mean age was 10.19 (±2.30) years.In the study population (n:3944), the cumulative prevalence of food allergy was 13.4%, the prevalence of food allergy in the last year was 5.7%, the prevalence of the attention to the doctor for food allergy was 8.3% and the cumulative prevalence of doctor diagnosed food allergy was 6.4%.In the study population (n:3944), the most common allergic foods are additive foods (5.4%) (candies and chips (4.7%), ketchup, sauce and pickle (0.7%)); egg (3.9%); foods containing cacao (chocolate, wafer etc.) (3.8%); cow's milk and its products (yoghurt, cheese, butter etc.) (3.0%).In the children population of the doctor diagnosed food allergy (n:253), the most common allergic reactions were skin symptoms (83.8%) followed by gastrointestinal (10.3%), respiratory (3.6%), neurologic (2.4%) and cardiovascular (0.4%) symptoms. In the population of children who had at least one allergic reaction to foods, the age groups at the onset of food allergy were 2-4 (45.5%) and than 5-7 (26.1%) years.In the doctor diagnosed food allergy population, the prevalence of food allergy of parents was 12.2% and the prevalence of food allergy of sibligs was 9.1%. In the study population of children (n:3944), the prevalences of other doctor diagnosed allergic disorders were asthma (10.9%), allergic rhinitis (10.2%), atopic dermatitis (4.3%), allergic conjunctivitis (3.9%), urticaria (2.0%), drug allergy (1.7%). The prevalence of food allergy and symptoms in children aged 6-14 years in Bursa city center is in a considerable rate. Our findings may help doctors and parents to approach the food allergy in childhood.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2169
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307425.pdf732.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons