Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2154
Title: Etik ve insan kaynakları ilişkisinin analizi
Other Titles: Analysis of the relationship between human resources management and ethics
Authors: Sabuncuoğlu, Zeyyat
Becerikli, Serra
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Keywords: Etik
İnsan kaynakları yönetimi
İş etiği
Ethics
Human resources management
Business ethics
Issue Date: 20-Jun-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Becerikli, S. (2013). Etik ve insan kaynakları ilişkisinin analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, işletmelerin insan kaynakları yönetimi sürecinde etiksel ilkelere uygun davranış sergileyip sergilemediklerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, giriş ve sonuç kısmının dışında üç bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde, iş etiği kavramsal olarak incelenmiştir. Bu çerçevede, etik kuramlar, iş etiği, iş etiğinin ayırt edici özellikleri ve işletmelerde iş etiği konuları incelenmiştir. İkinci bölümde, insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları yönetiminin işlevleri ve iş etiği ile ilişkisi incelenmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise, Bursa ilinde tekstil alanında faaliyet gösteren işletmelerde yapılan uygulamalı bir araştırmanın değerlendirilmesine yer verilmiştir. Bu araştırmanın sonucunda şu temel hipotez doğrulanmıştır: “İşletmeler insan kaynakları yönetimi sürecinde etik ilkelere uygun davranış sergilemezler”. Çalışmanın sonuç bölümünde ise, elde edilen veriler topluca değerlendirilmiş ve işletmelerin insan kaynakları yönetimi sürecinde etik ilkelere uygun hareket etmesi için ne tür davranışlar sergilemesi gerektiği ile ilgili öneriler ortaya konmuştur.
This study is done with the purpose of analyzing whether the establishments behave in accordance with the ethical principles. The study consists of three sections except for the introduction and conclusion sections. In the first section, the concept of business ethics isinvestigated. In this context, issues of business ethics, characteristics of business ethics and business ethics in the establishments are examined. In the second section, human resources management, functions of human resource management and its relationship with the business ethics are investigated. This fundamental hypothesis is realized: "Establishments do not behave in accordance with the ethical principles in the process of human resource management." In the conclusion section of the study, obtained data is presented completely and suggestions are made for establishments in order to show behaviors in accordance with the ethical principles in the process of human resource management.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2154
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
333921.pdf2.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons