Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2111
Title: Geç Antik Çağ'da İznik (Nikaia) ve çevresinde resim sanatı
Other Titles: The art of painting in İznik (Nikaia) and its surroundings in Late Antique Era
Authors: Şahin, Mustafa
Altın, Ahmet Ali
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Arkeoloji Anabilim Dalı/Klasik Arkeoloji Bilim Dalı.
Keywords: Nikaia
Nekropol
Mezar
Duvar resmi
Geç Antik Çağ
Hipoje
Hıristiyanlık
Fresko
Necropolis
Grave
Wall painting
Late Antique Era
Hypogeum
Christianity
Fresco
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Altın, A. A. (2010). Geç Antik Çağ'da İznik (Nikaia) ve çevresinde resim sanatı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Nikaia, Hellenistik Dönem'in başlarında kurulmuş, Hellenistik ve Roma dönemlerinde Kuzeybatı Anadolu'nun en önemli kentlerinden biri haline gelmiştir. Geç Antik Çağ'da da önemini koruyan kent, Hıristiyanlık dünyasının önemli kararlarının alındığı I. ve VII. konsillere ev sahipliği yapmıştır.Kentin surlar dışında yer alan antik nekropolünde, Hellenistik Çağdan Geç Antik Çağ'a kadar tarihlenen birçok mezar yapısı görülmektedir. Nekropol alanında Geç Antik Çağ'a ait birçok mezar yapısı bulunmakla birlikte, bu mezarların sistemli bir kazısı şu ana dek yapılmamıştır. Ortaya çıkarılan mezarların büyük bir kısmı yol yapım çalışmaları sırasında sürdürülen hafriyat çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Bu hafriyat çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan mezarlardan Elbeyli mevkiinde yer alan hipoje ve Bahçeboğazı mevkiinde yer alan kiremit örgü mezarlarda yer alan duvar ve tavan bezemeleri bu tezin konusunu oluşturmaktadır. Elbeyli Hipojesi Erken Hristiyanlık dönemine işaret eden bezemelerle süslüyken, Bahçeboğazı mezarları yaklaşık aynı döneme ait IV. yüzyıl özellikleri gösteren duvar resimlerine sahiptir.
Nikaia was founded in the beginning of Hellenistic Period and became one of the most important cities in Northwestern Anatolia during Hellenistic and Roman Period. It kept its importance also in Late Antique Period and hosted 1st and 7th Councils which some important decisions were taken for Christianity.In the ancient necropolis which is located out of city walls, there are many graves which were dated from Hellenistic Period until Late Antique Era. Although there are many graves from Late Antiquity in the necropolis, they haven?t been researched systematicaly until today. The majority of these graves were discovered during road construction. The paintings found in Elbeyli Hypogeum and in Bahçeboğazı Graves consists the subject of this thesis. While the paintings of Elbeyli Hypogeum have the characteristics of Early Christian Art, Bahçeboğazı Graves have wall paintings which also show the characteristics of IV. century A.D.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2111
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
262872.pdf4.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons