Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2087
Title: Fuzûlî’de Teşeyyu’
Other Titles: Tashayyu’ for Fuzûlî
Authors: Akçay, Ali İhsan
Karaca, Meryem Şeyma
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
Keywords: Fuzûlî
Fuzulı
Bağdat
Kerbelâ
Tasavvuf
Şiîlik
Ehl-i Beyt
Bagdad
Karbala
Shi’sim
Mysticism
Ahl-ı Bayt
Issue Date: 25-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Karaca, M. Ş. (2019). Fuzûlî’de Teşeyyu’. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Fuzûlî’nin hayatına dair bilgiler çok azdır. Onun doğum yeri, hangi ırka mensup olduğu ve mezhebinin ne olduğunu edebiyat araştırmacıları tespit etmeye çalışmıştır. Bu çalışmaların neticesinde ortaya çıkan sonuçlar farklılık arz etmektedir. Biz de bu araştırmamızda Fuzûlî’nin eserlerinden hareketle mezhebini tespit etmeye çalıştık. Bu çalışmanın amacı Fuzûlî’nin mezhebine dair görüşlerden yola çıkarak şairin mezhebinin ne olduğunu Şia- Tasavvuf ilişkisi ve Ehl-i beyt sevgisi üzerinden bir değerlendirmeyle ortaya koymaktır. Birinci bölümde Fuzûlî’nin hayatı, yaşadığı dönem ve çevre çalışılmıştır. İkinci bölümde teşeyyu’ kavramı işlenmiş ve Tasavvuf ve Şia’da benzer olan unsurlar değerlendirilmiştir. Üçüncü bölüm, Fuzûlî’nin mezhebiyle alakalı araştırma yapanların görüşleri ve onun Şiî olduğu yönünde delil getirilen eserleri, yaşadığı coğrafya ile ilgili araştırmaları, Şiîlik isnat edilen bazı şahsiyetleri barındırmaktadır.
Fuzûlî who is one of the most important figures of Turkish Literature, is very little known about personal life. Literature researchers tried to confirm his birthplace and date which race he belongs to and what his sect is. The results of this resach differ. In this study, we tried to confirm his sect through his works. The aim of this study is to state what the poet’s sect is, the relation between mysticism and Shia and evaluating the love Ahl-ı Bayt through the opinions of him about his sect. In the first part; Fuzûlî’s life, the period of him and the area he lived in were studied. In the second part the concept of tashayyu’ was studied and the facts which are similar to Shia and mysticism were evaluated. The third part involves the thoughts of the rearchers who searched about Fuzûlî’s sect and the works which give proofs that he was Shia, the rearchers of his area and some figures attribute tho Shia.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2087
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701522017.pdf1.99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons