Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1928
Title: 18. yüzyıl Diyarbekir Şer'iyye sicillerine göre din, gelenek ve törelerin kavşağında Osmanlı Âmid Ailesi
Other Titles: According to 18th century Diyarbekir Judical registers, Ottoman Âmid Family at the cross-roads of religion, traditions and mores
Authors: Kurt, Abdurrahman
Özenç, Ali
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Sosyolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Din
Gelenek
Töre
Aile
Amid
Religion
Tradition
Mores
Family
Issue Date: 19-Jul-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özenç, A. (2016). 18. yüzyıl Diyarbekir Şer'iyye sicillerine göre din, gelenek ve törelerin kavşağında Osmanlı Âmid Ailesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu tezin amacı, 18. yüzyıl Diyarbekir Şer'iyye Sicilleri'nden elde edilen veriler doğrultusunda, Âmid (günümüzdeki ismiyle Diyarbakır) ailesi üzerinde din, gelenek ve törelerin etkisini incelemektir. İncelenen dönemdeki Âmid ailesinde, kadınların konumunun ortaya konulması, çok eşlilik durumu, çocuk sayıları, aşiretlerin aile üzerindeki etkileri araştırmamızın diğer amaç ve problemleridir. Araştırmanın hazırlanmasında sicillerin yanı sıra 18. yüzyıldan günümüze kadar yapılan ve Diyarbakır ailesine yönelik bilgileri içeren çalışmalardan da yararlanılmıştır.
The purpose of this thesis is to research the effects of religions, traditions, mores on Ottoman Âmid Family with help of data from 18th Century Diyarbekir judicial Registers. Another purpose of this thesis is to research the statue of women, polygamy, and number of children, the effect of tribes on families in the Ottoman Âmid Family. During this research not only Judicial Registers are being used as a resource but also the other studies from 18th century to today that are related to Ottoman Âmid Family are being used.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1928
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
446810.pdf14.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons