Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18497
Title: Medüller tiroid kanserlerinde kemoterapi
Other Titles: Chemotherapy in medullary thyroid carcinoma cases: case report
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
Ersoy, Canan
Ertürk, Erdinç
Tuncel, Ercan
Güçlü, Metin
Taşlı, Babürşah
Demiray, Hülya
Duran, Cevdet
İmamoğlu, Şazi
Keywords: Tiroid
Medüller kanser
Thyroid
Kemoterapi
Chemotherapy
Medullary cancer
Issue Date: 13-Oct-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ersoy, C. vd. (2003). ''Medüller tiroid kanserlerinde kemoterapi ''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29(3), 65-67.
Abstract: Medüller tiroid kanserleri (MTK) tüm tiroid kanserlerinin %5-10’unu oluşturmaktadır. MTK’lerinin tedavisinde total tiroidektomi ve lenf nodu diseksiyonu önerilmekte, eksternal radyoterapi, radyonüklid tedavi ve kemoterapinin palyatif amaçlı kullanılabileceği bildirilmektedir. Küratif olmayan kemoterapi rejimleri progresif MTK’ler için kullanılmaktadırlar. Hızlı progresyon nedeniyle kemoterapi uyguladığımız biri sporadik, diğeri MEN 2B MTK tanılı iki olgumuzdaki sonuçlarımızla kemoterapinin MTK’deki yerini gözden geçirmeyi amaçladık.
Medullary thyroid carcinomas (MTC) constitute 5-10 % of all thyroid cancers. Total thyroidectomy and lymph node dissection are the proposed treatment options, while external radiotherapy, radionuclide treatment and chemotherapy are reported to be useful for palliative purposes. Noncurative chemotherapy regimens are generally used in progressive medullary thyroid carcinoma cases. We tried to evaluate the role of chemotherapy in the treatment of MTK using our chemotherapy results obtained from two different patients, with the diagnosis of sporadic MTK and MEN 2B MTK, to whom we had to use chemotherapy due to the rapid progression of their diseases.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420375
http://hdl.handle.net/11452/18497
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2003 Cilt 29 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_3_13.pdf140.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons