Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17160
Title: Topolajik psikoloji (Lewin) ve sağduyu psikolojisinin (Heider) benzer yönleri üzerine bir çalışma
Other Titles: A study on the similarities between topological psychology and commonsense psychology
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi.
Çelen, Nermin
Keywords: Topolojik psikoloji (Lewin)
Sağduyu psikolojisi (Heider)
Topological psychology
Commonsense psychology
Issue Date: 2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelen, N. (2000). "Topolajik psikoloji (Lewin) ve sağduyu psikolojisinin (Heider) benzer yönleri üzerine bir çalışma". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 101-108.
Abstract: Topolojik psikoloji ve sağduyu psikolojisi, yüzeysel olarak bakıldığında birbirine benzemez, gözükebilir. Halbuki Lewin ve Heider kuramlarını oluştururken bile aynı yazarların etkisinde kalmışlardır. Her ikisi de algıyı aktif süreç olarak kabul etmişler, somut psikolojik durumları temsil eden matematik soyut kavramlar kullanmışlar, sosyal psikolojiye deneysel çalışmayı getirmişlerdir.
It is not easy to find similarities between topological psychology and commonsense psychology. But both Heider and Lewin were influenced by the same authors when they were constructing their theories. Both of them accepted the perception as an active process. They 've used mathematical abstract concepts to represent the concrete psychological situations and borught experimental study to the Field of Social psychology.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17160
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2000 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_11.pdf1.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons